Vstúpme do pokánia

 Už niekoľko týždňov je v mojom srdci množstvo otázok ohľadne toho prečo zbory rôznych denominácii a hnutí akoby len hmatali alebo sa snažili vyprodukovať Božiu moc a ,,atmosféru” Božej moci a konanie Ducha Svätého. Po niekoľkých návštevách rôznych zborov som plakal a stále plačem. Zbory totiž ukazujú na životy jednotlivcov a teda problém je v živote ľudí ktorí tvoria zbory, pravda do značnej miery nesú zodpovednosť aj vodcovia zborov. Mojim zámerom v tomto článku nie je menovať spoločenstvá ani vodcov. Mojim zámerom je hľadať odpoveď v Písme. Vychádzam tiež z faktov štúdia dejín kresťanstva a starej zmluvy. Neviem či si uvedomujeme to ako rýchlo má človek tendenciu žiť mimo Božie vedenie. Ak prechádzame Izaiáša, Boh tam hovorí o nevernom, pyšnom, chamtivom ľude ,,sluhovi” o ľude čo sa vo svojich vášňach rozpaľuje za inými bohmi. Hovorí o sluhovi ktorý má uši a nepočuje a má oči a nevidí, hovorí o tom, že Boh koná veľké veci ale jeho ľud si to nevšíma.

Vďaka darom Ducha svätého ktoré sú uvoľnené do cirkvi množstvo vecí vychádza napovrch a môžem povedať, že Duch Svätý je vedome vytláčaný, nahrádzaný, odmietaný a to vo veľmi širokom spektre spoločenstiev. Neposlušnosť na Boží hlas a jeho vedenie. Pýcha ktorá nedovolí spojiť telo Kristovo a separuje zbory. Vedomé odklonenie sa od čistého evanjelia a otváranie sa polopravdám …

Pred mesiacom som ešte s jedným bratom bol na modlitbách, Duch svätý počas modlitieb ukazoval realitu zborov, ukazoval na veci aj v našich osobných životoch.

Viem, že to o čom píšem neprežívam sám, viem, že v tejto krajine sú ľudia ktorí sa niekoľko rokov modlia, postia a zápasia za to aby cirkev bola obnovená v moci Ducha svätého. Tak ako hovorí tento text ktorý som citoval na začiatku. Boh sa rozhneval na svoj ľud a zbil ho ale on však šiel cestou svojho srdca. Práve toto vidím ako niečo na čo Pán poukazuje – srdce človeka. Chceme ísť svojimi cestami, chceme viesť požehnanie a prácu Ducha svätého z Pána si robíme pastiera ktorý má nasledovať svoje ovečky. Pre hriech dnes chodíme cestami svojho srdca!

Počúvajme, čítajme, odvráťme sa a čiňme pokánie pred Bohom, odvráťme sa od svojich ciest a nechajme sa viesť Ním. Spoločenstvá, zbory … poďme do modlitieb a pôstov a nechajme sa uzdraviť a viesť Ním. Božie stádo nie je poslané k tomu aby zopár ovečiek došlo až do ovčinca ale aby to stádo bolo zdravé, reprodukovalo sa a rástlo. Neviem či je ochota priznať túto vec a to, že dnes máme choré zbory, málo je zborov ktoré stoja vo vedení Božom.

Nie je čas ani priestor na pýchu, na nadutosť, povyšovanie odsudzovanie …

Verím v uzdravenie jednotlivcov a tým aj zborov. Verím tomu, že ak zbory zatúžia po Bohu a budú ochotné sa pokoriť a nechať ošetriť tak Duch svätý prinesie zvláštny čas rastu zborov.

Potrebujeme očistenie, silný dotyk Boží ktorý nami otrasie a zmení naše srdcia. Dovoľme aby Duch svätý bol oheň v našom srdci ktorý prepáli naše túžby a prinesie tam Božie túžby.

Ešte raz chcem zdôrazniť, že z mojej strany nejde o kritiku, z mojej strany ide o modlitebný zápas za obnovu cirkvi v moci Ducha svätého, mám túžbu vidieť zbory ktoré prinášajú Božiu slávu a poznanie Boha do nášho národa, našich miest, obcí …

Dávam ti pozvanie poď do modlitieb a pôstu, vstúpme do pokánia.

 Izaiáš 42: 18 Vy hluchí, čujte, vy slepí, rozhliadnite sa, aby ste videli! 19 Kto je slepý, iba ak môj sluha, a hluchý, iba ak môj posol, ktorého posielam? Kto je slepý, iba ak môj dôverník, a slepý, iba ak sluha Hospodinov? 20 Vidí veľké veci, ale si ich nevšíma, má otvorené uši, ale nepočuje.

 Izaiáš 46: 12 Počúvajte ma, vy tvrdého srdca, ktorí ste ďaleko od spásy: 13 Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko, a moja spása nebude meškať; dám spásu Sionu a svoju slávu Izraelu.

Izaiáš 57:18 Videl som jeho cesty; ale uzdravím ho a povediem, odplatím mu potešením. Jeho smútiacim 19 stvorím ovocie pier. Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym – vraví Hospodin – ja ho uzdravím!

 

Hľadaj Božiu tvár hneď z rána

Newsletter

Copyright © 2016 ONásNejde.sk. Všetky práva vyhradené. Napíšte nám:
Made by Dragosek websites