Pokánie

Ahoj

Chcel by som sa s tebou podeliť o to, čo mi Pán dáva na myseľ už dlhšiu dobu a viem, že je to veľmi dôležité aby to v mojom živote nechýbalo. Zdá sa mi ako keby som na to zabudol: je to pokánie.

Uvedomujem si, že posledné dni, týždne mi chýbalo práve pokánie viac ako čokoľvek iné. Môže sa stať, že aj do tvojho života príde čas, keď sa cítiš dostatočne dobrý a myslíš si, že nepotrebuješ pokánie. Tak ako ho potrebujem ja, už znovuzrodený kresťan, potrebuješ ho aj ty či už si znovuzrodený, alebo nie. Lebo hreším ja a tak isto hrešíš aj ty, rovnako a bez rozdielu.

Mal som jednu skúsenosť, keď sme boli v Nitre na jednej evanielizácii. Jeden pán bol presvedčený o tom, že nebol hriešny. Jednoducho mal zatvorené oči a nevidel, že je hriešny. Je to veľmi smutné, lebo človek, ktorý si myslí, že je bez hriechu nemôže činiť pokánie, lebo sa cíti bez viny. Ale ak by tomu naozaj tak bolo, tak na čo by potom poslal Boh svojho syna Ježiša Krista? Lebo on sám hovorí, že prišiel pre každého, pre každý hriech či už vykonaní, alebo dokonca len myslený.

Rim 3:23 Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej

Ja osobne som mal problém v tom, že som akosi už nečinil pokánie z hriechov. Nebolo to tak, že som Pána Ježiša neprosil o odpustenie, ale robil som to len povrchne a nešiel som viac do hĺbky. Až som si toto uvedomil. Síce chvíľu to trvalo, ale potom som sa modlil a prosil som Pána o odpustenie mojich hriechov. Išiel som hlbšie ako pred tým. Pán mi naozaj odpustil. Viem to, lebo som sa cítil byť odbremenený. Moje hriechy odišli preč.

Prečo tomu tak je? Pretože Pán Ježiš umrel za všetky hriechy tohto sveta tak isto za moje alebo tvoje, či niekoho iného. Avšak, On mi neodpustí pokiaľ Ho nepoprosím o odpustenie. Tak isto nemôže opustiť ani tebe, ak Ho o to nepožiadaš. Teraz idem ďalej odbremenený od svojich hriechov a tiež radostnejší.

Ak si to ešte neurobil, tak ťa vyzívam k tomu, aby si to urobil/a. Pán prišiel aj za tvoje hriechy a tak isto ako ja, ani ty nie si bez hriechu. Odovzdaj mu svoj život a čiň pokánie.

Ak si mu už odovzdal svoj život, tak nezabúdaj na to, že pokánie musí ísť s tebou každý deň, lebo nikto nie je dokonalý. Iba Ježiš je dokonalý. Čítaj Bibliu a prehlbuj vzťah s ním.

Buď požehnaný a neváhaj nás kontaktovať na odpovedenaotazky@gmail.com

Hľadaj Božiu tvár hneď z rána

Newsletter

Copyright © 2015 ONásNejde.sk. Všetky práva vyhradené. Napíšte nám:
Made by Dragosek websites