ONN Team

„Choďte do celého sveta a kážte evanjelium všetkému stvorenstvu“ (Mk 16/15)

„Ako mňa posielal Otec, tak JA posielam vás“ (J 20/21)

Čo je to ONN team?

ONN team je skupinka mladých horlivých kresťanov ktorým Pán dal rovnaké vízie, sny a vieru v to ,že Pán bude jednať v našom národe! Čisto prakticky sa skladáme z 10 chalanov z Banskej Bystrice, Nových Zámkov, Lučenca a Hurbanova ktorým spoločne bije srdce pre evanjelizáciu a rozhodli sme sa spojiť sily a z Božej milosti činiť učeníkmi všetky národy.

Kto sme?

Sme mladí ľudia ktorí niečo zažili s Pánom a to niečo je nový život v Kristu Ježišovi. Veríme, že tam kde reálne a osobne vstúpi Ježiš Kristus skrze Ducha Svätého prichádza CESTA z každého problému, závislosti či pre človeka neriešiteľnej situácie, PRAVDA na ľudskú existenciu či životné otázky a ŽIVOT ktorý spočíva v slobode od hriechu, pretože odplata za hriech je smrť, ale darom je ŽIVOT v Kristu Ježišovi našom Pánovi. Toto sme prijali, toto máme a toto chceme zvestovať až na samý kraj Slovenskej republiky. Ježiš Kristus hovorí: „ Ja som CESTA, PRAVDA i ŽIVOT. Nikto nepríde k Bohu Otcovi len ak skrze mňa! „

Činnosť

 1. Každé 3 mesiace organizujeme spoločnú evanjelizáciu v jednej z lokalit Banská Bystrica, Nové Zámky, Lučenec, Hurbanovo
 2. Raz ročne /marec/ organizujeme tzv. CHATU PREBUDENIA kde diskutujeme, zdieľame sa, modlíme a prakticky v teréne evanjelizujeme. Chata je určená vždy pre nových záujemcov ktorí taktiež prežívajú túžbu evanjelizovať.
 3. Učenícke každotýždenné skupinky pre novoobrátených v daných lokalitách.
 4. Evanjelizačné ONN zhromaždenia čo zahŕňa koncert, kázeň, videoprojekcia, svedectvá, interaktívne súťaže atď.
 5. Informácie na webstránke.

 

Poskytujeme:

 1. Výpomoc pri vašich evanjelizáciách ako tzv. „poulično-evanjelizačno-konfrontačný team“
 2. Zorganizovanie ONN evanjelizačného zhromaždenia / vyššie uvedený bod.4/
 3. Evanjelizačný materiál z našej web stránky www.onasnejde.sk

Zastrešenie

ONN Team funguje zatiaľ ako nezávislá evanjelizačná služba mladých evanjelistov ktorí sa plne zodpovedajú a sú podriadení dvom autoritám a to evanjelistom Tomášovi Valchářovi a Pavlemu Cekovovi.

Odber noviniek

ONN novinky na svoj email? Tak pridaj!

Verš pre Teba!

"Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole."
Mat 13:44

Hľadaj Božiu tvár hneď z rána

Najbližšie udalosti

  Copyright © 2015 ONásNejde.sk. Všetky práva vyhradené. Napíšte nám:
  Made by Dragosek websites