ONN Team

„Choďte do celého sveta a kážte evanjelium všetkému stvorenstvu“ (Mk 16/15)

„Ako mňa posielal Otec, tak JA posielam vás“ (J 20/21)

Čo je to ONN team?

ONN team je skupinka mladých horlivých kresťanov ktorým Pán dal rovnaké vízie, sny a vieru v to ,že Pán bude jednať v našom národe! Čisto prakticky sa skladáme z 10 chalanov z Banskej Bystrice, Nových Zámkov, Lučenca a Hurbanova ktorým spoločne bije srdce pre evanjelizáciu a rozhodli sme sa spojiť sily a z Božej milosti činiť učeníkmi všetky národy.

Kto sme?

Sme mladí ľudia ktorí niečo zažili s Pánom a to niečo je nový život v Kristu Ježišovi. Veríme, že tam kde reálne a osobne vstúpi Ježiš Kristus skrze Ducha Svätého prichádza CESTA z každého problému, závislosti či pre človeka neriešiteľnej situácie, PRAVDA na ľudskú existenciu či životné otázky a ŽIVOT ktorý spočíva v slobode od hriechu, pretože odplata za hriech je smrť, ale darom je ŽIVOT v Kristu Ježišovi našom Pánovi. Toto sme prijali, toto máme a toto chceme zvestovať až na samý kraj Slovenskej republiky. Ježiš Kristus hovorí: „ Ja som CESTA, PRAVDA i ŽIVOT. Nikto nepríde k Bohu Otcovi len ak skrze mňa! „

Činnosť

 1. Každé 3 mesiace organizujeme spoločnú evanjelizáciu v jednej z lokalit Banská Bystrica, Nové Zámky, Lučenec, Hurbanovo
 2. Raz ročne /marec/ organizujeme tzv. CHATU PREBUDENIA kde diskutujeme, zdieľame sa, modlíme a prakticky v teréne evanjelizujeme. Chata je určená vždy pre nových záujemcov ktorí taktiež prežívajú túžbu evanjelizovať.
 3. Učenícke každotýždenné skupinky pre novoobrátených v daných lokalitách.
 4. Evanjelizačné ONN zhromaždenia čo zahŕňa koncert, kázeň, videoprojekcia, svedectvá, interaktívne súťaže atď.
 5. Informácie na webstránke.

 

Poskytujeme:

 1. Výpomoc pri vašich evanjelizáciách ako tzv. „poulično-evanjelizačno-konfrontačný team“
 2. Zorganizovanie ONN evanjelizačného zhromaždenia / vyššie uvedený bod.4/
 3. Evanjelizačný materiál z našej web stránky www.onasnejde.sk

Zastrešenie

ONN Team funguje zatiaľ ako nezávislá evanjelizačná služba mladých evanjelistov ktorí sa plne zodpovedajú a sú podriadení dvom autoritám a to evanjelistom Tomášovi Valchářovi a Pavlemu Cekovovi.

Odber noviniek

ONN novinky na svoj email? Tak pridaj!

Verš pre Teba!

"Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám."
Mat 7:7

Hľadaj Božiu tvár hneď z rána

Najbližšie udalosti

  Copyright © 2015 ONásNejde.sk. Všetky práva vyhradené. Napíšte nám:
  Made by Dragosek websites