Zloženie

 

PAVLE CEKOV (1962)

Je Macedónec so Slovenským občianstvom. Viac ako 9 rokov pracoval v evanjelizačnom celosvetovom hnutí AD 2000 ako regionálni koordinátor v Strednej a Východnej Európe.V súčasnosti je riaditeľom medzi denominačnej organizácie Ambassadors for Christ International na Slovensku /Nové Zámky/. Absolvoval magisterské štúdium misie a evanjelizácie na evanjelikálnej teologickej fakulte v Osijeku – Chorvátsku a bakalárske štúdium teológie v evanjelikálnom Biblickom Inštitúte vo Viedni. Na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyučoval predmet Evanjelizácia 11 rokov. Slúžil v Srbsku a Macedónsku najmä v pastoračnej oblasti. Skúsenosti s misiou a evanjelizáciou získal počas pôsobenia na Slovensku a v strednej Európe. Hovorí anglicky, macedónsky, bulharsky, chorvátsky a slovensky. Je ženatý, s manželkou Irenou majú dvoch synov Samuela a Dávida.

 

TOMÁŠ VALCHÁŘ

 

 

 

 

 

 

 

RASTISLAV MAJER

Hľa prichádzajú dni – znie výrok Hospodina, Pána – keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov.“ (Amos 8/11)

Pred dvoma rokmi mi Pán dal na srdce tento text a od toho momentu viem, že Pán vzbudil obrovský hlad. Hlad v našom národe, mestách, sídliskách. Ľudia nečakane zomierajú, páchajú samovraždy, rozvádzajú sa či sú len otrokmi iba prázdneho workoholického systému. Neviem ako ty, ale ja sa s týmto dennodenne stretávam.! Tu nepomôže len morálka.Svet je HLADNÝ! Ježiš dokáže tento hlad prázdnoty zasýtiť, preto Ho budem zvestovať a preto existuje ONN!Ježiš Ťa miluje a má moc ťa oslobodiť od hriechu!Chceš zmenu?Ježiš ti ju ponúka!Čo s tým urobíš?..Inak som z Božej milosti mladý študent evanjelikálnej teológie a misie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a som vedúcim evanjelizačnej nu-rock kapely “Úzka Cesta”.Verím, že Pán má veľké plány s naším národom a aj preto každé ráno vstávam:)!

 

SAMUEL CEKOV

Spravil som rozhodnutie – rozhodnutie ktoré ovplyvnilo celú moju budúcnosť. Rozhodol som sa pre Krista a vyznal som mu: ,,Som ochotný zaplatiť cenu. Dávam sa ti k dispozícii, použi si ma. Moja láska k tebe premáha strach z neznámeho. Tvoja láska k strateným premáha moje sebectvo a túžbu po sebauspokojení. Nie je nič, čo by som ti chcel odoprieť. Učiň ma nástrojom prebudenia.“Ak túžim naplniť toto vyznanie nemôžem mlčať – chcem vyznávať a žiť poverenie z Mareka 16/15-18.

Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví.“

 

KORNEL KAPINAY

Napriek tomu, že som vyrastal v kresťanskej rodine, nepoznal som Boha odmalička. To sa však v priebehu môjho života zmenilo. Vždy ma udivovali kresťania, ktorí mali niečo viac ako ja. Obdivoval som ich radosť, pokoj a lásku a chcel som mať to, čo mali oni. Dnes môžem povedať, že aj mňa ten úžasný živý Boh premieňa na takéhoto človeka.
Som študentom lekárskej fakulty v Martine a pochádzam z Lučenca. Ak ma náhodou niekde stretnete, tak vám rád budem vydávať svedectvo o tom, že Boh je skutočne živý, a nielen to, ale je dokonca možné Ho aj spoznávať a mať s Ním skutočne osobný vzťah .

 

 

DÁVID CEKOV

Pán mi po obrátení dal túžbu slúžiť chválami. Taktiež vidím okolo seba mnoho ľudí ktorí sú stratení a mám túžbu im svedčiť, hovoriť o radostnej správe evanjelia – že je nádej pre večný život s Kristom. Som rád, že môžem byť súčasťou ONN tímu a verím, že Boh koná, a aj bude konať veľké veci.

 

 


DUŠAN KURUC

Už dlhšiu dobu som vedel, že ma Boh posiela slúžiť luďom, aby som im hovoril o tej dobrej zvesti ktorú nám priniesol Ježiš Kristus – tak som išiel.Viem, že to Boh chce a že je to správne, podľa môjho názoru každý by mal počuť o Ježišovy. Ja osobne nemám čo stratiť ani som nič nestratil ja som už len získal a to je večný život s Ježišom.Aj biblia ma učí v liste Filipským 3kapitole a 7verši.Že čo mi bolo ziskom uznal som pre Krista za stratu. Boh nám nemohol dať viac ako nám dal, poslal svojho syna Ježiša Krista ktorý prišiel obetoval sa pre nás hriešnych ludí ponížil sa a zomrel pre nás aby sme mohli mať večný život. Niet väčšej lásky ako táto.Urob tiež tento krok a Odovzdaj svoj život Ježišovi Kristovi – pochop že si hriešny ako som si to uvedomil aj ja.Ježiš Kristus ťa nadovšetko miluje a čaká na teba.


Ďalej ONN team tvoria: Lukáš D., Jaroslav Majer, Jozef Kisjakab

Odber noviniek

ONN novinky na svoj email? Tak pridaj!

Verš pre Teba!

"Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám."
Mat 7:7

Hľadaj Božiu tvár hneď z rána

Najbližšie udalosti

    Copyright © 2015 ONásNejde.sk. Všetky práva vyhradené. Napíšte nám:
    Made by Dragosek websites