Archív

f5 logo fbb-1.png

F5 - FORMÁCIA PIATIMI SLUŽOBNOSŤAMI


 "A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého  mierou dospelosti je plnosť Krista. 14 Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud...
Ef 4/11-14

Všimli ste si, že čo kresťan to niečo iné nosí v srdci? Cirkev je veľmi rôznorodá a apoštol Pavol nám konkretizuje istú základnú paletu rozdielnosti. Pavol poukazuje, že v cirkvi sú ľudia ktorí milujú celým srdcom Boha avšak táto láska ich pudí rôznorodo.

Tak napríklad uvádza, že v cirkvi existujú:

1. Pionieri ktorí veria, že Ježiš chce niečo nové založiť, rozšíriť, urobiť

2. Ľudia ktorí strážia čisté evanjelium a veria, že absolutnou Jeho vôľou je naše posvätenie

3.  Akýsi extravagantní kazatelia ktorí tvrdia, že Boh chce naše bohoslužby pod holým nebom

4.  Ľudia ktorí veria, že Boh chce hlboké, úprimné, sebaobetavé vzťahy

5.  Kazatelia ktorí majú strach keď sa nadšenie nepretaví do systematickej viery.

Čo myslíte, čo je z daných túžob skutočne tou ktorá je na Kristovom srdci?

Sme presvedčení, že všetky!

Boh pôsobí túto rôznorodosť lebo chce sa skrze svoj ľud hýbať v tých najrôznejších oblastiach a ak chceme načúvať Jeho srdcu, rásť do zrelosti a dospieť v plnosť Krista potrebujeme byť pod vplyvom toho čo On už pôsobí na Slovensku cez škálu všetkých služobností, naprieč denomináciám. Pretože môžme mať svojho obľúbeného kazateľa, ale práve tí ktorí iné veci nosia na srdci nás majú vyvážiť.

To je dôvod našich konferencií F5. Počuť jednu a tú istú tému z viacerých perspektív osvedčených Božích služobníkov.

Si srdečne vítaní.

Rasti Majer

 1. 

5.9.2020

Ext. - Erik Matej, Isaac records 

Highlight - Erik Matej, Widelife band

6.9.2020

F5 nedeľa - Rasti Majer, ONN music 

 2. 

12.9.2020

Ext. - Lubor Skladaný, Szabiho špeciality

Highlight - Lubor Skladaný, Viac ako

13.9.2020

F5 nedeľa - Rasti Majer, ?? 

 3. 

20.9.2020

Ext. - Skákacie atrakcie, detské hry, športy

Highlight - Andrej Vaško, ONN music

 4. 

27.9.2020

F5 nedeľa - Miro Tóth, Hero band

Highlight - TEDx talks, Hero band

KÁZNE Väcší obraz 

*Bližšie informácie uverejníme čochvíľa...

1. Erik Matej (evanjelizačný aspekt) - ??

"??"

*??

 

2. Miro Tóth (apoštolský aspekt) - ?? 

"??"

*??

 

3. Andrej Vaško (evanjelizačný aspekt) - ??

"??"

*??

4. Lubor Skladaný (pastiersky aspekt) - ??

"??"

*??

5. Rasti Majer (lokálny pastor) - ??

"??"

*??

*6. TEDx talks - Rasti Majer, Vilo Mlča, Robo Petrilák, Štefan Ševčík Väčší obraz

"Kristus ktorý dáva cirkvi svoj väčší obraz"

mk2019_0222_193035_upraveno.jpg
67718149_1265332236960948_48724966361666

Viac Akoband

HeroBand

ONNMusic

Nesvady / Lučenec

Košice

Banská Bystrica

Music 2020 

IsaacRecords

Widelifeworship

Nové mesto nad Váhom

Bratislava

MiroTóth

Apoštolský leader a zakladateľ siete zborov Kristus Mestu (NZ-NR-ZM-SA)

Miro je spolu s Marti zakladajúcim pastorom Kristus mestu. Je treťou generáciou pastorov, čo prináša do jeho služby cenné duchovné dedičstvo. Od detstva bol vystavený duchovnej službe, láske k Božiemu slovu a vášni pre Božiu prítomnosť. Je žiadaným spíkrom na kresťanských konferenciách, kázal vo vyše dvadsiatich krajinách. Vyštudoval Northpoint Bible College v USA a evanjelikálnu teológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (PhD z urbánnej misie). V Kristus mestu založil a viedol campusy v Nových Zámkoch a Nitre. Jeho hlavnou zodpovednosťou v KM je byť apoštolským lídrom, otcom domu, vizionárom/architektom. Je riaditeľom Gateway College, vedie rôzne platformy pre vedúcich a je vo vedení ACS. V spolupráci s KM a Equippers zakladá nový zbor Equippers Budapest. Spolu s Marti majú troch synov a bývajú v Nitre.

Speaker´s 2020 

ErikMatej

Dynamický a horlivý evanjelista.

...

AndrejVaško

Zakladateľ a pastor zboru AC Rožňava s obrovským "DRIVE"-om pre nespasených.

Od roku 1999 pastor letničného zboru v Rožňave. V roku 1990 sa oženil s manželkou Slávkou, s ktorou majú päť deti – Michaela, Dávid, Andrej, Filip a Benjamín. Žije s víziou zakladania nových zborov a budovania učeníkov pre službu Kráľovi Kráľov. Jeho srdce horí túžbou podporovať a budovať jednotu Božieho ľudu tak, aby Boh mohol naplniť svoje zasľúbenie - "Lebo tam prikázal svoje požehnanie a život až naveky."

RastiMajer

Zakaladateľ cirkevného zboru O Nás Nejde.

Rasťo mal od mala črty priekopníka a inovátora. Vyrastal v harmonickej rodine, z ktorej povstalo niekoľko Božích služobníkov. Od teenagerských rokov pracoval s mládežou v BJB Banská Bystrica a neskôr založil evanjelizačný tím “O nás nejde” (ONN). Poslaním tímu bolo prebúdzať mládeže na Slovensku a slúžiť v evanjelizácii. Vyštudoval teológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spolu s manželkou Sandy prijali povolanie misijnej práce v Banskej Bystrici. Majú vášeň pre zakladanie zborov a veria v živú a zdravú cirkev so silným misijným vplyvom. Rasťo spolu s manželkou Sandy spoločne vedú a zakladajú zbor O Nás Nejde v Banskej Bystrici.

LuborSkladaný

Pastor zboru AC Galanta 

 
 

F5 - Konferencia piatich služobností

F5 - Turnus:

 
 
 

"Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko

môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme

tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen."

                                                                                  Ef 3/20-21


*Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nutnosti meniť program

Program konferencie:

Sobota :

1. Turnus 

Sobota :

2. Turnus 

 **9.00 - 16.30 I Atrakcie - športy, súťaže, detský spevokol

9.00 - 11.00 I Ext. doobedný program (Ihrisko, Starohorská 72)

*Koncert: ISAAC records (NM)

*Speaker: Erik Matej (KE) - Slovo Sásovčanom - Boh má pre teba Väčší obraz I.

*Moderuje:  Sisa Vimpeľ

*Backstage: 11.00 - 12.00

12.00 - 14.30 I OBEDNÁ PRESTÁVKA

15.00 - 17.00 I Ext. poobedný program (Ihrisko, Starohorská 72)

*Koncert: ISAAC records (NM)

*Speaker: Erik Matej (KE) - Slovo Sásovčanom - Boh má pre teba Väčší obraz II.

*Moderuje:  Sisa Vimpeľ

*Backstage: 17.00 - 18.00

19.00 - 21.00 I HIGHLIGHT (ONN church, Starohorská 72)

*Speaker: Erik Matej (KE) - Boh má vždy väčší obraz

*Worship: Widelife worship (BA)

 **9.00 - 16.30 I Atrakcie - Chuťovky, športy, detský spevokol

9.00 - 10.30 I Ext. doobedný program (Ihrisko, Starohorská 72)

*Manželský príbeh: rod. Mlčových (moderuje: R.Petrilák)

*Speaker: Lubor Skladaný (GA) - Slovo Sásovčanom - Boh má pre teba Väčší obraz III.

*Moderuje:  Sisa Vimpeľ

*Backstage: 10.30 - 11.30

12.00 - 14.30 I OBEDNÁ PRESTÁVKA

15.00 - 16.30 I Ext. poobedný program (Ihrisko, Starohorská 72)

*Manželský príbeh: rod. ?? (moderuje: R.Petrilák)

*Speaker: Lubor Skladaný (GA) - Slovo Sásovčanom - Boh má pre teba Väčší obraz IV.

*Moderuje:  Sisa Vimpeľ

*Backstage: 16.30 - 17.30

19.00 - 21.00 I HIGHLIGHT (ONN church, Starohorská 72)

*Speaker: Lubor Skladaný (GA) - Boh má vždy väčší obraz II.

*Worship: VIAC AKO band (NZ/LC)

Nedela :

Nedela :

8.30 - 9.30 I Spoločné raňajky

*Švédske stoly, wafle, káva, čaj ...

10.00 - 12.00 I F5 NEDEĽA (ONN church, Starohorská 72)

*Speaker: Rasťo Majer (BB) - ??

*Worship: ONN music (BB)

*Moderuje: Sandy Majerová

*Info I.: Večera Pánova

*Info II.: Ukončenie turnusu

8.30 - 9.30 I Spoločné raňajky

*Švédske stoly, wafle, káva, čaj ...

10.00 - 12.00 I F5 NEDEĽA (ONN church, Starohorská 72)

*Speaker: Rasťo Majer (BB) - ??

*Worship: ONN music (BB)

*Moderuje: Sandy Majerová

*Info I.: Večera Pánova

*Info II.: Ukončenie turnusu

Nedela :

3. Turnus 

Nedela:

4. Turnus 

12.00 - 17.00 I Ext. poobedný program (Ihrisko, Starohorská 72)

*Info: Skákacie atrakcie + maľovanie na tvár, športy a súťaže

*Pouličná evanjelizácia

*Semináre

18.00 - 20.00 I HIGHLIGHT (ONN church, Starohorská 72)

*Speaker: Andrej Vaško (RV) - Boh má vždy väčší obraz III.

*Worship: ONN music (BB)

*Moderuje: Rasti Majer

8.30 - 9.30 I Spoločné raňajky

*Švédske stoly, wafle, káva, čaj ...

10.00 - 12.00 I F5 BOHOSLUŽBA I.  (ONN church, Starohorská 72)

*Koncert: HERO band (KE)

*Speaker: Miro Tóth (NR) - Boh má vždy väčší obraz 

*Moderuje:  Rasti Majer

*Info: Žehnanie misionárov na ukrajinu - Petrilákovcov

*Backstage: 12.00 - 13.00

12.00 - 16.00 I OBEDNÁ PRESTÁVKA

16.00 - 18.00 I F5 ZÁVER KONFERENCIE (ONN church, Starohorská 72)

*Koncert: HERO band (KE)

 

**TEDx talks:

*Speakers: Rasti Majer, Vilo Mlča, Robo Petrilák, Štefan Ševčík - Kristus ktorý dáva cirkvi svoj väčší obraz

*Moderuje:  Sandy Majerová

*Backstage: 18.00 - 19.00

Informácie:

Ubytovanie :

Strava :

pre deti :

Každý účastník konferencie si ubytovanie zabezpečuje sám.

Pre lepšiu orientáciu však prikladáme niekoľko tipov na lacné ubytovanie v Banskej Bystrici.

- Hostel Gran https://granhostel.sk

- Penzión Kúria https://kuria.sk

- Penzión Bella http://www.penzionbella.sk

- Penzión Olympia http://www.penzionolympia.sk

- Penzión Adonai https://www.penzionadonai.sk

- Penzión U Vinca http://www.uvinca.sk

Každý účastník si stravu zabezpečuje samostatne. Počas veľkých prestávok však bude k dispozícií kaviareň s jednoduchým občerstvením. Typ pre stravovanie ktoré je v okolí a otvorené aj v sobotu:

- Reštaurácia Mamut

- Reštaurácia Cosmopolitan

- Reštaurácia Sopráno

- Pizzéria Evijo

Nakoľko F5 nieje výlučne mládežníckou konferenciou, pre všetkých rodičov konferencie budeme mať k dispozícií detskú miestnosť s rôznymi pre deti zaujímavými hračkami. Tento rok máme pre ne nachystaný aj zaujímavý nedeľný program takže majú sa na čo tešiť. Deti sú však strážené na vlastnú zodpovednosť rodičov. 

Miesto :

Starohorská 72, (nové priestory ONN)

Banská Bystrica - Sásová

Doprava :

Parkovanie je dostupné priamo pred budovou na ľubovolných neplatených parkoviskách. 

Autobusy idú priamo na zastávku:

1. Starohorská, pod Bánošom - č.26, 28 (priamo z AS)

2. Starohorská, otočka - č.24, 25 (konečná), 27

*Vzdialenejšia zastávka - 10 min pešo

3. Rudohorská, dolná - č.21, 22

 
 
 

© 2023 by ONN. Proudly created with o.z. onasnejde