Archív

f5 logo fbb-1.png

F5 - FORMÁCIA PIATIMI SLUŽOBNOSŤAMI


 "A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého  mierou dospelosti je plnosť Krista. 14 Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud..." 
Ef 4/11-14

Všimli ste si, že čo kresťan to niečo iné nosí v srdci? Cirkev je veľmi rôznorodá a apoštol Pavol nám konkretizuje istú základnú paletu rozdielnosti. Pavol poukazuje, že v cirkvi sú ľudia ktorí milujú celým srdcom Boha avšak táto láska ich pudí rôznorodo.

Tak napríklad uvádza, že v cirkvi existujú:

1. Pionieri ktorí veria, že Ježiš chce niečo nové založiť, rozšíriť, urobiť

2. Ľudia ktorí strážia čisté evanjelium a veria, že absolutnou Jeho vôľou je naše posvätenie

3.  Akýsi extravagantní kazatelia ktorí tvrdia, že Boh chce naše bohoslužby pod holým nebom

4.  Ľudia ktorí veria, že Boh chce hlboké, úprimné, sebaobetavé vzťahy

5.  Kazatelia ktorí majú strach keď sa nadšenie nepretaví do systematickej viery.

Čo myslíte, čo je z daných túžob skutočne tou ktorá je na Kristovom srdci?

Sme presvedčení, že všetky!

Boh pôsobí túto rôznorodosť lebo chce sa skrze svoj ľud hýbať v tých najrôznejších oblastiach a ak chceme načúvať Jeho srdcu, rásť do zrelosti a dospieť v plnosť Krista potrebujeme byť pod vplyvom toho čo On už pôsobí na Slovensku cez škálu všetkých služobností, naprieč denomináciám. Pretože môžme mať svojho obľúbeného kazateľa, ale práve tí ktorí iné veci nosia na srdci nás majú vyvážiť.

To je dôvod našich konferencií F5. Počuť jednu a tú istú tému z viacerých perspektív osvedčených Božích služobníkov.

Si srdečne vítaní.

Rasti Majer

Nedeľa I Prorocký aspekt I Prečo sa modliť?

10.3.2019 I Michal Kevický

Nedeľa I Evanjelizačný aspekt I Za hranicou komfortu 

26.5.2019 I Jojo Brenkus

F5 KONFERENCIA I DOSPELÝ KRESŤAN

20 - 22.9.2019 

M.Toth, P.Hanes, D.Hanesová, M.Kevický, A.Vaško, R.Majer

Nedeľa I Apoštolský aspekt I O cirkvi na rovinu

8.12.2019 I Rasti Majer

KÁZNE Dospelý krestan 

1. Michal Kevický (prorocký aspekt) - Dospelý je vedený Duchom a nie dušou

"Keď ťa vedie Duch a nie duša"

*Čo je naozaj dospelo duchovné a čo naopak detinsky preduchovnelé (tváriace sa duchovne)? Ako vypestovať v sebe citlivosť na Jeho Ducha a vyvarovať sa sebaklamu svojich emócií ktoré pokresťančujem?

 

2. Miro Tóth (apoštolský aspekt) - Dospelý vie kam a kráča verne 

"Dospelý kresťan verne kráča v Jeho vôli"

*Dospelý kresťan vykupuje čas pre Jeho vôľu, ten detinský pokresťančuje tú svoju. Ako uchopiť Jeho vôľu a ako v nej kráčať verne až do konca?

 

3. Danka Hanesová (pastiersky aspekt) - Dospelý vie položiť život za iných

"Dospelý kresťan je sebaobetavý, nie individualista"

*Dospelý kresťan sa vie obetovať kdežto ten detinský chce aby sa obetovali ostatní pre neho. Dospelý kresťan je pripravený zaplatiť cenu pre pozdvihnutie svojho brata. Detinský chce život zadarmo bez záväzkov zaoberať sa niekym iným a už vôbec nie slabším a pravidelne.

 

4. Andrej Vaško (evanjelizačný aspekt) - Dospelý ukazuje nefalšovanú nádej svetu

"Zdravý dospelý kresťan je prirodzene plodný"

*Zdravý dospelý kresťan prináša svetlo a nádej do miest kde sa pohybuje. Je chodiacim svedectvom Krista pre prácu, školu, rodinu či susedov. Ten detinský sa vyhovára, že prinášať nádej je len pre pár vyvolených profesionálnych kresťanov. Dospelý takto splodí svoje duchovné deti, ten detinský nemá na takéto veci čas, lebo sa chce stále len hrať s nepodstatným.

 

5. Pavol Hanes (učiteľský aspekt) - Dospelý kresťan

a)Kázeň I. Čo robí kresťana dospelým?

*Čo je dospelé a čo naopak detinské? Čo mám pestovať a z čoho vyrásť aby som jednoznačne dospel?

b)Kázeň II. Ako sa stať dospelým? (osvedčenosť)

*Je to možné aj pre mňa? Kde má v tom všetkom začať?

6. Rasti Majer (lokálny pastor) - Bože, daj nám vyrásť

"Dospelý kresťan je odrazom Jeho moci, vôle a charakteru"

*Ak je kresťan, cirkev dospelý tak namiesto náhradných plánov bez moci, koná v Jeho moci. Namiesto hádok a škriepok zjednocuje sa pre vec. Namiesto ustráchanosti, lenivosti a zbabelosti kráča vo viere svetu neprehliadnuteľným spôsobom. Toto svedectvo nech dá aj nám pre Slovensko. Dnes prakticky všetko môžme (nemáme prenasledovanie cirkvi) tak prečo mnohé služby ešte nepovstali? Bože daj nám vyrásť.

*7. BIG TALK´s - Robo Petrilák (moderuje) Dospelosť slovenskej cirkvi

"Po ovocí poznáme strom"

*Na čo slovenská cirkev dorástla a na čo ešte nie? V akých oblastiach sa preceňuje a v akých naopak podceňuje? Na túto náročnú tému budú reagovať naši hostia: M.Tóth, P.Hanes, A.Vaško, M.Kevický a R.Majer

Cekov´sband

ACrvworship

ONNworship

Nové Zámky

Rožňava

Banská Bystrica

Worship 2019 

MiroTóth

Apoštolský leader a zakladateľ siete zborov Kristus Mestu (NZ-NR-ZM-SA)

Miro je spolu s Marti zakladajúcim pastorom Kristus mestu. Je treťou generáciou pastorov, čo prináša do jeho služby cenné duchovné dedičstvo. Od detstva bol vystavený duchovnej službe, láske k Božiemu slovu a vášni pre Božiu prítomnosť. Je žiadaným spíkrom na kresťanských konferenciách, kázal vo vyše dvadsiatich krajinách. Vyštudoval Northpoint Bible College v USA a evanjelikálnu teológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (PhD z urbánnej misie). V Kristus mestu založil a viedol campusy v Nových Zámkoch a Nitre. Jeho hlavnou zodpovednosťou v KM je byť apoštolským lídrom, otcom domu, vizionárom/architektom. Je riaditeľom Gateway College, vedie rôzne platformy pre vedúcich a je vo vedení ACS. V spolupráci s KM a Equippers zakladá nový zbor Equippers Budapest. Spolu s Marti majú troch synov a bývajú v Nitre.

Speaker´s 2019 

Pavelhanes

Profesor teológie, kazateľ a všeobecne uznávaný biblický učiteľ.

Prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD. vyštudoval teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, tu úspešne ukončil aj svoje doktorandské štúdium a v roku 2009 sa habilitoval na docenta. V súčastnosti (r.2019) je čerstvým profesorom teológie. Vyše 10 rokov pôsobil ako kazateľ v Bratskej jednote baptistov. Od roku 1993 vyučuje na Katedre evanjelikálnej teológie a misie na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Na Katedre evanjelikálnej teológie a misie vyučuje od jej založenia v roku 1993. Je garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov, vyučovaných v rámci študijného odboru - teológia.

Dankahanesová

Profesorka pedagogiky a skúsená mentorka.

Od roku v 1993 pôsobí ako profesorka na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, do čoho vkladá veľkú časť svojho srdca a celoživotného povolania. Je autorkou a spoluautorkou 10 publikácií a mala možnosť vystúpiť už na vyše 100 vedeckých konferenciách na Slovensku, i v zahraničí. Okrem úspešného života na akademickej pôde však Danka ten najdôležitejší, duchovný boj, zvádza každý deň ako nasledovníčka Pána Ježiša. So svojim manželom dlhodobo pôsobia v zbore BJB v Banskej Bystrici, kde je taktiež nápomocná v raste a ceste za dospelosťou vo viere pre mnohé ženy

MichalKevický

Pastor BJB Viera a uznávaný speaker s jasným prorockým aspektom.

Michal Kevický pôsobí 18 rokov ako kazateľ zboru Viera BJB v Bra­tislave. Má 43 rokov, manželku Evku a deti Dorotku (16 r.), Ľubku (12 r.) a Samka (10 r.). Boh mu položil na srdce víziu modlitebného hnu­tia na Slovensku a túžbu po prebudení. Verí, že Boh pripravuje svoju cirkev na Slovensku na Jeho mocné pôsobenie. S tým súvisí naša obnova, ktorá je možná iba v Duchu Svätom a v osobnom vzťahu s Bohom. Viac o Michalovi, jeho rodinke a službe nájdete na ich blogu proroctvo.blogspot.sk

AndrejVaško

Zakladateľ a pastor zboru AC Rožňava s obrovským "DRIVE"-om pre nespasených.

Od roku 1999 pastor letničného zboru v Rožňave. V roku 1990 sa oženil s manželkou Slávkou, s ktorou majú päť deti – Michaela, Dávid, Andrej, Filip a Benjamín. Žije s víziou zakladania nových zborov a budovania učeníkov pre službu Kráľovi Kráľov. Jeho srdce horí túžbou podporovať a budovať jednotu Božieho ľudu tak, aby Boh mohol naplniť svoje zasľúbenie - "Lebo tam prikázal svoje požehnanie a život až naveky."

RastiMajer

Zakaladateľ cirkevného zboru O Nás Nejde.

Rasťo mal od mala črty priekopníka a inovátora. Vyrastal v harmonickej rodine, z ktorej povstalo niekoľko Božích služobníkov. Od teenagerských rokov pracoval s mládežou v BJB Banská Bystrica a neskôr založil evanjelizačný tím “O nás nejde” (ONN). Poslaním tímu bolo prebúdzať mládeže na Slovensku a slúžiť v evanjelizácii. Vyštudoval teológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spolu s manželkou Sandy prijali povolanie misijnej práce v Banskej Bystrici. Majú vášeň pre zakladanie zborov a veria v živú a zdravú cirkev so silným misijným vplyvom. Rasťo spolu s manželkou Sandy spoločne vedú misijnú lokalitu KM v Banskej Bystrici, známu ako ONN.

 
 

F5 - Konferencia piatich služobností

F5 - v roku 2019

 
 
 


*Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nutnosti meniť program

Piatok : 

Sobota :

16.00 - 18.00 I Registrácia

18.00 - 20.30 I HLAVNÝ PROGRAM I. 

*Speaker: Miro Tóth (NR) - Dospelý vie kam kráča a kráča verne

*Worship: ACRV band (RV)

*Info: otvárací ceremoniál - otvorenie konferencie

*Backstage: Miro Tóth I 20.30 - 21.00

21.00 - 22.00 I Seminár k zákusku

*Speaker: Danka Hanesová (BB) - Dospelý vie položiť život za iných

*Info: možnosť počas celého seminára si objednať občerstvenie  kaviarne

*Backstage: Danka Hanesová I 22.00 - 22.30

Nedela :

8.30 - 10.00 I Spoločné raňajky

*Hotdog´s, Wafle, Káva, čaj ...

10.30 - 12.30 I F5 BOHOSLUŽBA (vstup voľný)

*Speaker: Rasťo Majer (BB) - Bože daj nám vyrásť

*Worship: Cekov´s band (NZ)

*Info I.: Večera Pánova

*Info II.: Ukončenie konferencie

  9.00 - 10.30 I Učiteľský seminár I.

11.00 - 12.00 I Učiteľský seminár II.

*Speaker: Pavel Hanes (BB) - Dospelý kresťan (čo robí kresťana dospelým? Ako sa stať dospelým?) 

*Worship: ONN band (BB)

*Info: Zaobstarajte si študijné pomôcky - pero, zošit, Bibliu

*Backstage: Pavel Hanes I 12.00 - 12.30

12.00 - 14.30 I OBEDNÁ PRESTÁVKA

14.30 - 15.30 I Seminár s evanjelistom

*Speaker: Andrej Vaško (RV) - Dospelý ukazuje nefalšovanú nádej svetu

15.30 - 17.30 I C´mon (praktická časť)

*Info I.: Pouličná evanjelizácia - príprava, modlitby, možnosť sa pýtať

*Info II.: Prospekty a forma evanjelizácie bude konkrétne  pripravená

*Backstage: Andrej Vaško I 17.30 - 18.00

18.00 - 20.00 I HLAVNÝ PROGRAM II.

*Speaker: Michal Kevický (BA) - Dospelý je vedený Duchom a nie dušou

*Worship: Cekov´s band (NZ)

21.00 - 22.45 I BiG Talk´s (panelová diskusia)

*Téma: Dospelosť slovenskej cirkvi

*Moderuje: Róbert Petrilák

*Speaker´s: M.Tóth, P.Hanes, A.Vaško, M.Kevický, R.Majer

*Info I.: možnosť pýtať sa otázky

*Info II.: možnosť počas celej diskusie objednať si občerstvenie  z kaviarne

Informácie:

Ubytovanie :

Strava :

pre deti :

Každý účastník konferencie si ubytovanie zabezpečuje sám.

Pre lepšiu orientáciu však prikladáme niekoľko tipov na lacné ubytovanie v Banskej Bystrici.

- Hostel Gran https://granhostel.sk

- Penzión Kúria https://kuria.sk

- Penzión Bella http://www.penzionbella.sk

- Penzión Olympia http://www.penzionolympia.sk

- Penzión Adonai https://www.penzionadonai.sk

- Penzión U Vinca http://www.uvinca.sk

Každý účastník si stravu zabezpečuje samostatne. Počas veľkých prestávok však bude k dispozícií kaviareň s jednoduchým občerstvením. Typ pre stravovanie ktoré je v okolí a otvorené aj v sobotu:

- Reštaurácia Mamut

- Reštaurácia Cosmopolitan

- Reštaurácia Sopráno

- Pizzéria Evijo

Nakoľko F5 nieje výlučne mládežníckou konferenciou, pre všetkých rodičov konferencie budeme mať k dispozícií detskú miestnosť s rôznymi pre deti zaujímavými hračkami. Tento rok máme pre ne nachystaný aj zaujímavý nedeľný program takže majú sa na čo tešiť. Deti sú však strážené na vlastnú zodpovednosť rodičov. 

Miesto :

Starohorská 72, (nové priestory ONN)

Banská Bystrica - Sásová

Doprava :

Parkovanie je dostupné priamo pred budovou na ľubovolných neplatených parkoviskách. 

Autobusy idú priamo na zastávku:

1. Starohorská, pod Bánošom - č.26, 28 (priamo z AS)

2. Starohorská, otočka - č.24, 25 (konečná), 27

*Vzdialenejšia zastávka - 10 min pešo

3. Rudohorská, dolná - č.21, 22

Program konferencie:

 

REGISTRUJ SA

Nakoľko máme len obmedzenú kapacitu priestorov, rozhodli sme sa spustiť registráciu.

Neváhajte a registrujte sa ešte dnes

KAPACITA KONFERENCIE:

100 účastníkov

z toho momentálne voľných 11 miest

TURNUSY REGISTRÁCIE:

- 31.7.2019 - 8€

1 - 30.8.2019 - 11€

1 - 10.9.2019 - 14€

11 - 19.9.2019 - 17€

20 - 22.9.2019 (na mieste) - 19€ 

*Z registračného poplatku hradíme náklady spojené s konferenciou (náklady  - Kapely, speakri, technici), vybavenie miestnosti pre konferenciu. Celkové náklady sa pohybujú okolo 2000€.

AKCIOVÉ VSTUPENKY:

1. "AKCIA - Záväzne pozývam" - 1€

Jedinečná akcia pre zaregistrovaných! Každý registrovaný môže zaregistrovať jedného človeka ("pozvať") iba za 1€. Podmienka je aby pozvaný človek nebol z účastníkov minuloročnej F5 konferencie (r.2018).

!! INŠTRUKCIE K REGISTRÁCIÍ: Do hlavných kolóniek (meno, priezvisko) napíšte svoje údaje. Do poznámky uveďte meno a priezvisko Vami pozvaného človeka.

2. "Vstupenka pre rodinu" - 24€

Jedinečná akcia pre celé rodiny s deťmi (do 20 rokov). Daná rodinná vstupenka obsahuje 2x dospelé vstupenky + neobmedzený počet vstupeniek pre deti do 20 rokov.

!! INŠTRUKCIE: K REGISTRÁCIÍ: Do poznámky uveďte mená a priezviská Vašich detí.

3. "VIP - pre finančných partnerov" - zadarmo

Je nám cťou, že Vás všetkých môžme pozvať na highlight nášho zboru úplne zadarmo. Príďte a užívajte naplno!

  • Black Facebook Icon
F5 konferencia - Dospelý kresťan
Sep 20, 2019, 5:00 PM
O Nás Nejde
Miro Tóth I Pavol Hanes I Danka Hanesová I Andrej Vaško I Michal Kevický I Rasťo Majer Cekov´s band I ACRV worship I ONN band
 
 

Archív 2018

F5 - Ježiš, osoba o ktorú ide (2018)

Sergej Mereshan

© 2023 by ONN. Proudly created with o.z. onasnejde