top of page

ˇ

Nasa

História

NÁŠ PRÍBEH:

Začiatok histórie novovznikajúceho zboru ONN sa datuje na september 2014. 
Rád by som vám predstavil štyri obdobia, ktorými nás Boh prevádzal a prevádza.

1. Obdobie:
Prvé obdobie je obdobie jasného Božieho povolania. Cez letné prázdniny sme sa ako čerství mladomanželia Majerovci modlili za Božiu službu v našom živote. Boh odpovedal konkrétnym textom a nastal čas dané vnímanie – zakladať nový zbor v Sásovej a biblický text rozsudzovať. Oslovili sme veriacich z nášho zboru, ktorí žijú v Sásovej, a taktiež sme dali naše vnímanie prehodnotiť zborovému staršovstvu nášho domovského zboru. Veľmi sme sa modlili, aby Božia priazeň bola rozhodujúca a potvrdzujúca. Dnes vieme, že Boh nám myšlienku zakladania úplne nového zboru v Sásovej potvrdil a aj z tohto dôvodu sme sa ako kryštalizujúci vodcovský team stretávali raz za dva mesiace na modlitbách. Tieto modlitby a diskusie prebiehali od septembra 2014 do januára 2015.

2. Obdobie:
Skôr ako sme vhupli do druhého obdobia sme už mali jasne vykryštalizovaný vodcovský team v zložení Rasťo a Sandy Majerovci, Dávid a Vierka Cekovci, Štefan a Jolka Nátherovci a Samko Cekov. Zároveň naša vízia do letných prázdnin bola jasná. Spustiť pravidelné každomesačné evanjelizačné bohoslužby. Týchto bohoslužieb sme mali dokopy päť, vždy na zaujímavú tému ako Bol som homosexuál, skinhead, utečenec pre vieru, narkoman či bezdomovecké dieťa. Popri bohoslužbách sme sa rovnako stretávali raz za mesiac ako partneri vízie či robili sme každotýždenné pouličné evanjelizácie (som veľmi hrdý, že sme vydržali).
V tomto období sme prizvali k našej práci aj nášho mentora, dlhoročného zakladateľa zborov na Slovensku Mirka Totha. Čo sa týka novoobrátených, pridalo sa k našej práci päť nových ľudí, za ktorých sme Bohu nesmierne vďační.

 

Krst - 2016
Prvá mládež - 2016
Ustanovenie za zborovú stanicu 1.10.2017
Prvá konferencia - 2018
Prvá bohoslužba - 2015

3. Obdobie:
Tretie obdobie sa týkalo letných prázdnin. Už od apríla sme spoločne so Sandy stále jasnejšie prežívali, že namiesto letných brigád v Bratislave, by sme sa mali zamerať akoby naplno na budovanie Sásovského zboru. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale dnes môžeme jasne skonštatovať, že to bola Božia vôľa a my sme urobili obrovský kus roboty, ktorá bola nevyhnutná k tomu, aby sme sa novým školským rokom mohli posunúť do vyššej etapy. Získali sme premierovo vlastné priestory (dlhodobý prenájom) čo bol obrovský Boží zázrak. Prvé dva týždne sme sa venovali komplet prerobeniu priestorov z veterinárneho skladu na našu miestnosť. Zvyšných šesť týždňov sme hostili tri evanjelizačné teamy, robili pravidelné rôznorodé pouličné evanjelizácie, pravidelné každotýždňové bohoslužby a venovali sa novým ľuďom. Vďaka Bohu, že dal vzrast našej neúnavnej práci a z toho čo sme siali mohol vzniknúť teenegerský klub Royal Rangers. Začiatkom školského roka sme mohli vhupnúť do posledného obdobia menom súčasnosť.

4. Obdobie:
V ďalšom období našou najväčšou výzvou bolo stabilizovanie rozbehnutých a úspešných služieb z leta. Zároveň sme pomenovali svoje nové ciele v očakávaní Božieho priznania. Od októbra sme rozbehli pravidelné každotýždňové nedeľné Sásovské bohoslužby, ktoré sa konajú vždy o 17.00 hod. Počas týždňa sme rozbehli službu teenegerom v podobe klubov „Royal Rangers“, strednej generácií sa chceme priblížiť cez službu „Pozvi Boha do rodiny“, ďalej pravidelne sa venujeme novoobráteným službou „Štúdium základov viery“ a nakoniec každotýždenne evanjelizujeme formou „pouličných evanjelizácií“ či službou „Rozhovori pri káve“. 
Boh sa k našej neúnavnej práci až neočakávane priznal a my sme mohli byť svedkami 29.11.2015 historicky prvého Sásovského krstu. Krstiť sa rozhodli traja krstenci. Sláva Bohu! 
Čo sa týka budúcnosti – Systematicky pracujeme na viacerých výzvach. Snáď najväčšia z nich je evanjelizačný dôraz na strednú generáciu či celé rodiny.
Prosíme modlite sa aby nás Boh ochraňoval, zmocňoval lebo sme závislí úplne na Jeho konaní. 

História sa však neustále upgraduje a On je ten ktorý to všetko tvorí a píše...

 

bottom of page