top of page

Financie

Transparentne

IMG_0921.JPG

Žijeme výlučne vierou v Jeho zaopatrenie - cez štedrých a verných darcov.

Nepoberáme momentálne žiadnu dotáciu z denominácie AC a ani finančné možnosti nášho materského zboru Kristus Mestu neumožňujú nám v tejto oblasti pomôcť. 

Sme zamestnaní ako živnostníci ktorí veria, že má zmysel to čo robíme, že je to Jeho dielo a že máme v tom pokračovať tak aby sa Jeho dielo rozširovalo viac a viac:

PRÍJEM:

FINANČNÍ DARCI + ONN zbor = CELKOVÝ PRÍJEM

502€ (priemer) + 58€ (priemer) = 560€

NÁKLADY (Základné spojené so zborom):

CESTOVNÉ NÁKLADY + ŽIVNOSTENSKÉ POPLATKY = NUTNÉ NÁKLADY

70€ (3x cesta do NR mesačne) + 66,78€ (Poisťovňa) = -136,78€

 

V ČISTOM: 423,22€ 

 

NÁŠ PRÍBEH:

Už od svojho obrátenia ma fascinovali cirkevné zbory a to, že každý jeden musel mať svoj príbeh a priebeh založenia. Nikdy ma však ani nenapadlo, že by to Boh mohol urobiť aj v súčastnosti na Slovensku. Mal som pocit akoby zbori Boh zakladal cez obrovské prebudenia prípadne cez obrovských profesionálnych kazateľov. Počas mojich prvých rokov služby vo vedení mládeže (2006 - 2011) ma však napĺňala nespokojnosť venovať sa len pár kresťanom. A preto som 

 

Životopis: PDF

Mesačný newsletter (čo sme robili)

Aktuálne: Pokazilo sa auto (450€ oprava)

 

IMG_0921.JPG

Žijeme výlučne vierou v Jeho zaopatrenie - cez štedrých a verných darcov.

Nepoberáme momentálne žiadnu dotáciu z denominácie AC a ani finančné možnosti nášho materského zboru Kristus Mestu nedovoľujú prispievať na (nám v tejto oblasti pomôcť). 

Sme zamestnaní ako živnostníci ktorí veria, že má zmysel to čo robíme, že je to Jeho dielo a že máme v tom pokračovať tak aby sa Jeho dielo rozširovalo viac a viac:

PRÍJEM:

EXTERNÍ FINANČNÍ DARCI + ONN zbierky = CELKOVÝ PRÍJEM

519€ (priemer) + 423,21€ (priemer) = 942,21€

NÁKLADY (Základné spojené so zborom):

NÁJOM + PASTOR + MISIA + POPLATKY (net, účet,) + SLUŽBA = NUTNÉ NÁKLADY

350€ (od septembra 530€/mesačne) + 100€ + 50€ +20€ (cca) + 40€ = -560€ (740€/od sep.)

HOSPODÁRENIE: +382,21€ (+202,21€/od sep.)

 

Hľadáme: stoličky, 

Členov: 21/ návštevníkov/25 (priemerne)

bottom of page