top of page

Archív

www.onasnejde.sk.png
f5 logo fbb-1.png

F5 - FORMÁCIA PIATIMI SLUŽOBNOSŤAMI


 "A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého  mierou dospelosti je plnosť Krista. 14 Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud...
Ef 4/11-14

Všimli ste si, že čo kresťan to niečo iné nosí v srdci? Cirkev je veľmi rôznorodá a apoštol Pavol nám konkretizuje istú základnú paletu rozdielnosti. Pavol poukazuje, že v cirkvi sú ľudia ktorí milujú celým srdcom Boha avšak táto láska ich pudí rôznorodo.

Tak napríklad uvádza, že v cirkvi existujú:

1. Pionieri ktorí veria, že Ježiš chce niečo nové založiť, rozšíriť, urobiť

2. Ľudia ktorí strážia čisté evanjelium a veria, že absolutnou Jeho vôľou je naše posvätenie

3.  Akýsi extravagantní kazatelia ktorí tvrdia, že Boh chce naše bohoslužby pod holým nebom

4.  Ľudia ktorí veria, že Boh chce hlboké, úprimné, sebaobetavé vzťahy

5.  Kazatelia ktorí majú strach keď sa nadšenie nepretaví do systematickej viery.

Čo myslíte, čo je z daných túžob skutočne tou ktorá je na Kristovom srdci?

Sme presvedčení, že všetky!

Boh pôsobí túto rôznorodosť lebo chce sa skrze svoj ľud hýbať v tých najrôznejších oblastiach a ak chceme načúvať Jeho srdcu, rásť do zrelosti a dospieť v plnosť Krista potrebujeme byť pod vplyvom toho čo On už pôsobí na Slovensku cez škálu všetkých služobností, naprieč denomináciám. Pretože môžme mať svojho obľúbeného kazateľa, ale práve tí ktorí iné veci nosia na srdci nás majú vyvážiť.

To je dôvod našich konferencií F5. Počuť jednu a tú istú tému z viacerých perspektív osvedčených Božích služobníkov.

Si srdečne vítaní.

Rasti Majer

 1. 

5.9.2020

Ext. - Erik Matej, Isaac records 

Highlight - Erik Matej, Widelife band

6.9.2020

F5 nedeľa - Rasti Majer, ONN music 

 2. 

12.9.2020

Ext. - Lubor Skladaný, Szabiho špeciality

Highlight - Lubor Skladaný, Viac ako

13.9.2020

F5 nedeľa - Rasti Majer, ?? 

 3. 

20.9.2020

Ext. - Skákacie atrakcie, detské hry, športy

Highlight - Andrej Vaško, ONN music

 4. 

27.9.2020

F5 nedeľa - Miro Tóth, Hero band

Highlight - TEDx talks, Hero band

KÁZNE Väcší obraz 

*Bližšie informácie uverejníme čochvíľa...

1. Erik Matej (evanjelizačný aspekt) - ??

"??"

*??

 

2. Miro Tóth (apoštolský aspekt) - ?? 

"??"

*??

 

3. Andrej Vaško (evanjelizačný aspekt) - ??

"??"

*??

4. Lubor Skladaný (pastiersky aspekt) - ??

"??"

*??

5. Rasti Majer (lokálny pastor) - ??

"??"

*??

*6. TEDx talks - Rasti Majer, Vilo Mlča, Robo Petrilák, Štefan Ševčík Väčší obraz

"Kristus ktorý dáva cirkvi svoj väčší obraz"

242638300_4784304771588358_23301120604735778_n.jpg

Music 2022 

IMG_1681.jpg

ONNMusic

Bccworship

City church Bratislava

Banská Bystrica

72122239_2729941823691340_4469305361483956224_n.jpg

pavelhanes

Apoštolský leader a zakladateľ siete zborov Kristus Mestu (NZ-NR-ZM-SA)

Miro je spolu s Marti zakladajúcim pastorom Kristus mestu. Je treťou generáciou pastorov, čo prináša do jeho služby cenné duchovné dedičstvo. Od detstva bol vystavený duchovnej službe, láske k Božiemu slovu a vášni pre Božiu prítomnosť. Je žiadaným spíkrom na kresťanských konferenciách, kázal vo vyše dvadsiatich krajinách. Vyštudoval Northpoint Bible College v USA a evanjelikálnu teológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (PhD z urbánnej misie). V Kristus mestu založil a viedol campusy v Nových Zámkoch a Nitre. Jeho hlavnou zodpovednosťou v KM je byť apoštolským lídrom, otcom domu, vizionárom/architektom. Je riaditeľom Gateway College, vedie rôzne platformy pre vedúcich a je vo vedení ACS. V spolupráci s KM a Equippers zakladá nový zbor Equippers Budapest. Spolu s Marti majú troch synov a bývajú v Nitre.

Speaker´s 2022 

peterkuba

Dynamický a horlivý evanjelista.

...

289671258_7969298043095496_2916857558298715345_n_edited.jpg
maxresdefault.jpg

marekGombár

Zakladateľ a pastor zboru AC Rožňava s obrovským "DRIVE"-om pre nespasených.

Od roku 1999 pastor letničného zboru v Rožňave. V roku 1990 sa oženil s manželkou Slávkou, s ktorou majú päť deti – Michaela, Dávid, Andrej, Filip a Benjamín. Žije s víziou zakladania nových zborov a budovania učeníkov pre službu Kráľovi Kráľov. Jeho srdce horí túžbou podporovať a budovať jednotu Božieho ľudu tak, aby Boh mohol naplniť svoje zasľúbenie - "Lebo tam prikázal svoje požehnanie a život až naveky."

IVANZuštiak

Zakaladateľ cirkevného zboru O Nás Nejde.

Rasťo mal od mala črty priekopníka a inovátora. Vyrastal v harmonickej rodine, z ktorej povstalo niekoľko Božích služobníkov. Od teenagerských rokov pracoval s mládežou v BJB Banská Bystrica a neskôr založil evanjelizačný tím “O nás nejde” (ONN). Poslaním tímu bolo prebúdzať mládeže na Slovensku a slúžiť v evanjelizácii. Vyštudoval teológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spolu s manželkou Sandy prijali povolanie misijnej práce v Banskej Bystrici. Majú vášeň pre zakladanie zborov a veria v živú a zdravú cirkev so silným misijným vplyvom. Rasťo spolu s manželkou Sandy spoločne vedú a zakladajú zbor O Nás Nejde v Banskej Bystrici.

278719575_1001108977465040_6020566095381827001_n.jpg
277306872_5419454841406678_756189343983971270_n.jpg

RASTIMAJER

Pastor zboru AC Galanta 

Kotva 3
Kotva 1

F5 - Konferencia piatich služobností

F5 - Turnus:

Kotva 6
Kotva 8
Kotva 5

"Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko

môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme

tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen."

                                                                                  Ef 3/20-21


*Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nutnosti meniť program

Program konferencie:

Sobota :

1. Turnus 

Sobota :

2. Turnus 

 **9.00 - 16.30 I Atrakcie - športy, súťaže, detský spevokol

9.00 - 11.00 I Ext. doobedný program (Ihrisko, Starohorská 72)

*Koncert: ISAAC records (NM)

*Speaker: Erik Matej (KE) - Slovo Sásovčanom - Boh má pre teba Väčší obraz I.

*Moderuje:  Sisa Vimpeľ

*Backstage: 11.00 - 12.00

12.00 - 14.30 I OBEDNÁ PRESTÁVKA

15.00 - 17.00 I Ext. poobedný program (Ihrisko, Starohorská 72)

*Koncert: ISAAC records (NM)

*Speaker: Erik Matej (KE) - Slovo Sásovčanom - Boh má pre teba Väčší obraz II.

*Moderuje:  Sisa Vimpeľ

*Backstage: 17.00 - 18.00

19.00 - 21.00 I HIGHLIGHT (ONN church, Starohorská 72)

*Speaker: Erik Matej (KE) - Boh má vždy väčší obraz

*Worship: Widelife worship (BA)

 **9.00 - 16.30 I Atrakcie - Chuťovky, športy, detský spevokol

9.00 - 10.30 I Ext. doobedný program (Ihrisko, Starohorská 72)

*Manželský príbeh: rod. Mlčových (moderuje: R.Petrilák)

*Speaker: Lubor Skladaný (GA) - Slovo Sásovčanom - Boh má pre teba Väčší obraz III.

*Moderuje:  Sisa Vimpeľ

*Backst