top of page

Misia

"Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjeliov." Luk 5/26

 

"Veď ja sa nehambím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka." Rim 1/16

 

"Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého." Mat 28/19

"Aby evanjelium bolo zvestované" 

Ako rozumieme misií?

Misia - to je životný štýl. Ježiš vyzval každého svojho nasledovníka šíriť, hlásať a zvestovať evanjelium nádeje. Nehovoril to len evanjelistom, nehovoril to len dobrým rečníkom, extrovertom, odvážlivcom, hovoril to každému kresťanovi. Rovnako Ježiš neuvádzal žiaden špeciálny spôsob misie, žiaden jediný model evanjelizácie. To nám jasne poukazuje, že žiť misiu môže každý svojím jedinečným prirodzeným spôsobom. Každý máme rodinu, priateľov, kolegov, spolužiakov a známych. K nim nás Boh poslal, aby sme im zvestovali dobrú správu, že existuje nádej záchrana a plnohodnotný život pre každého človeka, bez ohľadu na jeho minulosť. Naša vízia je byť misijne aktívny a kázať evanjelium Ježiša Krista.

Čo to pre nás znamená prakticky?

3. Veríme, že každá verejná služba má byť zrozumiteľná neveriacim.

4. Sme presvedčení, že každá úspešná evanjelizačná aktivita je plne odkázaná na moc evanjelia (R 1/16) a moc Svätého Ducha (Ján 16/9).

1. Snážíme sa byť "svätokomerční" v zmysle priblížiť sa čo najväčšiemu počtu ľudí pre zvestovanie evanjelia (1.Kor 1/22-25, 1.Kor 9/19-23). 

2. Veríme v osobnú evanjelizáciu, ktorá je rôznorodá v stratégií, avšak týka sa každého zrelého znovuzrodeného kresťana bez ohľadu na to či je, alebo nie je evanjelista.

Čo tak zvestovať evanjelium na ulici ako to robila prvá cirkev? Ešte si to nevyskúšal? Určite to skús a pridaj sa k nám. Stretávame sa pred ONN zborom a následne sa vo dvojiciach vydáme na adrenalínové dobrodružstvo. Príď a neoľutuješ. 

Pouličná evanjelizácia - podľa dohody

bottom of page