top of page
ukraine-png--1920.png

Víziaukrajina

Čo teraz?

Aktuálne sa nachádzame v procese prípravy na misiu. Boh nám otvára dvere rôznymi spôsobmi a usmerňuje nás, máme naozaj veľa svedectiev. Viedol nás k niekoľkým krokom viery. Tým prvým bolo najskôr skrátenie sekulárneho pracovného úväzku (na 60%), a to od novembra 2018, vďaka čomu sme mohli byť súčasťou programu /stáže/ v našom zbore, ktorý niesol názov JUXY. V rámci tohto programu sme sa dva dni do týždňa mohli venovať príprave misie na Ukrajine a slúžiť v rôznych službách v zbore. Taktiež sa stretávať s ďalšími služobníkmi a tráviť spolu čas na modlitbách a pri Božom slove. V auguste 2019 nás Pán vyzval k ďalšiemu kroku vieru, a to k tomu, aby sme vykročili do služby na plný úväzok, ešte kým sme na Slovensku, čo následne potvrdzoval. Potrebujeme vytvoriť nový priestor (nové nádoby), aby Boh mohol uvoľniť a zbudovať nové veci v misii (nové víno). Preto sme sa rozhodli úplne ukončiť pracovný pomer v sekulárnom zamestnaní a vykročiť plne na misiu. Veríme, že aj keď ešte nejdeme hneď natrvalo na Ukrajinu musíme vykročiť naplno do misijnej prípravy už tu a teraz. Fyzicky teda ešte nebudeme na Ukrajine ale ponorení už misiou a prípravou na ňu áno. Sme v misii.

Taktiež sme radi, že nám Boh po modlitbe daroval skúsených mentorov v misii - Joja a Bohúnku Brenkusových, ktorí strávili dlhé roky na misijnom poli v Indii.

Náš plný úväzok zahŕňa prípravu na misiu a misijnú prax v našom zbore. Konkrétne ide o budovanie podporných tímov, budovanie vzťahov so zbormi na Slovenku a v rámci toho zvyšovanie misijného povedomia, učenie sa jazyka. Taktiež chceme častejšie navštevovať Ukrajinu (poznávať región, pripravovať vec tam, budovať vzťah s miestnym zborom a pastorom, podľa možností sa zúčastňovať rôznych misijných výjazdov). V rámci zboru slúžime v oblasti mentoringu, skupinky, vyučovania, kázaného slova atď. Veľmi silno vnímame, že misia na UA nie je našou individuálnu "akciou". Pán Boh už od čias starej zmluvy túžil zasahovať národy – aby poznali Jeho slávu. Dnes je misia zasiahnuť národy evanjeliom poslaním celej cirkvi a my sme len jeden článok v tomto procese. Rovnako dôležitý je článok vysielajúci. Veríme, že Boh chce meniť naše myslenie o misii na Slovensku. Že chce, aby sa táto téma znova stala pre nás prioritou číslo jeden. Po rokoch, keď sme veľa prijímali od iných národov, aj my máme čo dať pretože blahoslavenejšie je dávať ako brať (Sk 20,35). Veríme, že sa máme misijne vystierať do ďalších národov. Vtedy, keď budeme zameraní na toto dielo - smerom von, Boh v konečnom dôsledku silno požehná Slovenskú cirkev. Veríme, že Pán dá na Slovensku povstať misijnému hnutiu, ktoré bude zasahovať národy, a práve preto túto tému chceme prinášať medzi naše zbory!

Úvodná foto 2.jpg

Kde?

Mesto Lviv (Sk - Ľvov) sa nachádza 65km od poľských a 250km od slovenských hraníc. Je najväčším mestom západnej Ukrajiny. Región v jeho okolí sa nazýva Lvivská oblasť. Posledné štatistiky (2001) hovoria o vyše 725 tisíc obyvateľoch mesta, v súčasnosti niektorí odhadujú počet na viac ako 900 tisíc. Toto miesto je strategické pre náš začiatok z niekoľkých dôvodov. V Lvive sa hovorí iba ukrajinčinou. Bližšie k slovenským hraniciam - v Zakarpatskej Ukrajine sa hovorí nárečím, ktoré obsahuje prvky viacerých jazykov. Vo východnej Ukrajine sa zase do veľkej miery hovorí po rusky. V meste takisto sídli letničná biblická škola na ktorej študujú budúci pastori z rôznych časti Ukrajiny, čiže je možnosť, že nám poskytne širší vhľad do tejto krajiny.

100.-Lviv.jpg

Kedy?

Veríme, že keď sa budeme ďalej posúvať v procese prípravy, Pán nám v pravý čas odkryje kedy odísť. V súvislosti s tým sme prežili verš:  "Keď vo vrcholcoch balzamovníkových kríkov počuješ zvuk krokov, ponáhľaj sa, lebo vtedy Hospodin pôjde pred tebou, aby porazil vojsko Filištíncov"(2. Samuel 5,24). Presne na tento zvuk chceme čakať a keď príde, pôjdeme.

Kedy1.jpg

Čo na ukrajine?

Naši mentori Jojo a Bohúnka Brenkusoví, nám na prvý rok v Ukrajine stanovili tri oblasti, ktoré sa nedajú preskočiť. Je to dosiahnutie dobrej úrovne znalosti ukrajinčiny, poznávanie kultúry a vzťahy s miestnymi ľuďmi a cirkvou. Preskočenie tejto fázy by sa neskôr prejavilo negatívnymi dôsledkami. Prakticky, na to, aby sme mohli začať slúžiť ľuďom, potrebujeme najskôr vedieť jazyk, spoznať kultúrne prostredie v ktorom žijú a taktiež si vytvoriť vzájomnú dôveru v zbore, kde chceme slúžiť - oni potrebujú spoznať nás a my ich. Počas tohto času chceme naďalej rozpoznávať Božie smerovanie ohľadom konkrétnej služby v Ukrajine. Dlhodobo nám však leží na srdci evanjelizácia, učeníctvo a vyučovanie.

lviv2.png
bottom of page