top of page

"Aby  svet bol zasahovaný"

Multiplikácia

"....Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje! Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami." Mat 25/24-30

Ako rozumieme Multiplikácií?

Multiplikácia - Boh každému svojmu učeníkovi daroval jasný konkrétny duchovný dar, talent, hrivnu. Tento dar nedaroval kresťanovi preto, aby s ním narábal pre svoje sebecké potešenie ani preto, aby ho uskladnil či zakopal. Boh dal tento dar s jasným zámerom, na budovanie Božieho kráľovstva.

To, čo si potrebujeme uvedomiť je, že daný dar nevlastníme, ale bol nám na istý čas zverený, z čoho vyplýva zodpovednosť. Taktiež si potrebujeme uvedomiť, že Ježiš Kristus ako vrcholná autorita cirkvi uvoľňuje svoje dary v rozličnej miere, ale to, čo je absolútne dôležité pre kresťana nieje počet a množstvo darov, ale vernosť a vytrvalosť voči Božej vôli a Jeho povolaniu.

V takomto nastavení budeme vidieť multiplikáciu pre Božie kráľovstvo v širokospektrálnom aspekte ako napríklad založené nové zbory, školy, detské domovy.... podľa toho, ako si Duch Boží zaumieni.

Čo to pre nás znamená prakticky?

1. Veríme, že každý kresťan má stáť v nejakej zodpovednosti (službe), kde nielen načerpáva, ale plnohodnotne odovzdáva čo sám prijal.

2. Veríme v rôznorodú multiplikáciu, ktorá vychádza z rôznorodých Božích povolaní pre jednotlivca. Veríme v nové evanjelizačné služby, založené zbory, sociálne projekty a iné..

3. Veríme v mentorské zaúčanie v daných konkrétnych službách. Kedy skúsenejší služobník odovzdáva svoje skúsenosti a požehnanie svojmu nástupcovi, ktorého si pre danú službu vychová.

4. Veríme, že každé vnímanie do novej služby má byť cirkvou rozsúdené a následne plne podporené. Zdravo multiplikovať sa môže totiž len človek, ktorý je zrelý a vykázateľný.

STAŇ SA PARTNEROM VÍZIE:

Staň sa partnerom vízie a rozvíjaj Božie dielo svojím talentom - službou.

bottom of page