Nase

DNA

ˇ

VÍZIA ZBORU

Boh má pre každú službu svoj jasný zámer - Jeho víziu. To, prečo dal tej službe vzniknúť je základná otázka pochopenia existencie služby. Inými slovami, pod víziou rozumieme pochopenie a snahu o uchopenie Božej vôle. Z tohto hľadiska z Biblie vyrozumievame dva druhy vízie - dlhodobú a časnú víziu.

a) Dlhodobá vízia: predstavuje rozsúdenie podstaty Božieho povolania v službe. Napríklad takouto dlhodobou víziou pre Izrael v Egyptskom zajatí rozumieme "smer zasľúbená zem." Pri Nehemiášovi zas "obnoviť hradby Jeruzalema.

 

Misia
Zrelosť
Multiplikácia

b) Krátkodobá vízia: predstavuje postupné kroky alebo méty, ktoré treba najskôr splniť, aby sme sa dostali do cieľa dlhodobej vízie. Pre Izrael takáto časná vízia bola napr. "rany Egypta," "otvorenie mora," "porazenie Jericha." Pri Nehemiášovi zas "mapovanie mesta." Časná vízia je preto rozsúdený aktuálny krok k tomu, aby sme naplnili dlhodobú víziu, a teda Božiu vôľu.

 

Krátkodobá vízia
 

"Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži."

                                                                                  Kol 1/19-20

HODNOTY ZBORU

Boh má pre každú službu svoj jasný zámer - Jeho víziu. To, prečo dal tej službe vzniknúť je základná otázka pochopenia existencie služby. Inými slovami, pod víziou rozumieme pochopenie a snahu o uchopenie Božej vôle. Z tohto hľadiska z Biblie vyrozumievame dva druhy vízie - dlhodobú a časnú víziu.

a) Dlhodobá vízia: predstavuje rozsúdenie podstaty Božieho povolania v službe. Napríklad takouto dlhodobou víziou pre Izrael v Egyptskom zajatí rozumieme "smer zasľúbená zem." Pri Nehemiášovi zas "obnoviť hradby Jeruzalema.

 

 

© 2023 by ONN. Proudly created with o.z. onasnejde