top of page

NAVSTÍVTE  NÁS

žijeme celý týždeň

´

´

IMG_1569.JPG
121060162_3278534512264500_4339270220132
48053288_2245702792115248_85670833430556

Nedeľné bohoslužby

Ne: 10.00 - 12.00

Youth mládež

St: 18.30 - 20.00

Biblické skupinky

Po: 18.00 - 20.00

*vždy druhý, štvrtý pondelok v mesiaci

Youth mládež

SPOZNÁVAJ S NAMI BOHA

Si stredoškolák? alebo vysokoškolák? máš chuť niečo "podniknúť" a pritom chceš stráviť pestrý, plnohodnotný čas so super ľuďmi? Sásovská mládež YOUTH je presne pre teba!

 

Nezáleží či si kresťan alebo ateista, budeme sa tešiť, keď sa odvážiš prísť k nám.


Naše stretnutia sú veľmi pestré, netypické a pre každého.

Na každom stretku sa môžeš tešiť na mužom alebo ženám blízku aktivitu (plávanie, lakovanie nechtov atď.) + piesne, výpovede mladých o živote s Kristom, aktuálnu biblickú tému a super ľudí.

 

Tešíme sa na teba! 

77390168_1224458471074961_66915644631217

Biblické skupinky

HLBŠIE DO BOŽIEHO SLOVA

Si nový vo viere? Dotkol sa ťa zázračne Boh a ty nevieš ako ďalej? Snažil si sa rozumieť Biblii, kresťanstvu, ale nevieš kde začať?

V takom prípade je toto štúdium pre teba úplne ideálne miesto.

 

Študium základov viery má za cieľ prejsť všetkými základmi biblickej viery (protestanská perspektíva). Študujeme jednoduchý materiál ktorý, si každá z nás priebežne pripravuje z Biblie doma a následne sa stretneme aby sme sa spoločne zamýšľali nad tým, čo sme z danej biblickej tematiky vyrozumeli.

Ak si to nevieš úplne predstaviť neváhaj a príď nás nezáväzne navštíviť.

Stretnutia obsahujú príjemné posedenie s drobným občerstvením, zrozumiteľnú jednoduchú prednášku na danú tematiku, interaktívne štúdium a spoločné modlitby. Neváhaj a poď študovať biblické témy spolu s nami. Budeme sa tešiť.

Nedeľné bohoslužby

MIESTO PRE VŠETKY GENERÁCIE

Vždy je to silný moment, keď sa stretnú všetky generácie k tomu, aby hľadali, uctievali a poznávali trojjediného Boha.

Ježiš Kristus žije, nezostal v hrobe, a práve preto je možné mať s Ním osobný vzťah prostredníctvom Svätého Ducha.

Prečo sa modliť k sochám? Keď môžme priamo k Nemu?

A nielen to, On je ten, ktorý je momentálne po pravici Otca a prihovára sa za nás. 

Prakticky sa Sásovské ONN bohoslužby nesú v stretnutí najrôznejších vekových kategórií, v spoločných moderných piesňach, modlitbách podľa vlastných slov, do života prakticky vysvetlenom biblickom texte (kázeň). Je priestor modliť sa jeden za druhého, povzbudzovať jeden druhého, zdieľať sa s radosťami aj starosťami.

Ak si kresťan, neveriaci, pochybovač. Ak si muž, žena, ženatý, rozvedený, slobodný, vdovec sme tu pre teba. Boh ťa miluje rovnako ako nás, ponúka ti nádej, život a plnosť. Jednoducho príď medzi nás taký aký si. Nemusíš sa nijak špeciálne obliekať či obávať sa nejakej neznámej tradície - nemáme ju. Jednoducho príď, budeme sa tešiť! 

Kotva 1
Kotva 2
Kotva 3
bottom of page