ONN  ZBOR

Evanjelikálny kostol 21.storočia

47684674_2241151252570402_69786058076423
DNA

Kto sme?

História

Fronty

Naše D.N.A.

"Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. 20 Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. 21 Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista22 Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. 23 A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo bude so mnou.Filip 2/19-23

Boh má pre každú službu svoj jasný zámer - Jeho víziu. To, prečo dal tej službe vzniknúť je základná otázka pochopenia existencie služby. Inými slovami, pod víziou rozumieme pochopenie a snahu o uchopenie Božej vôle. Z tohto hľadiska z Biblie vyrozumievame dva druhy vízie - dlhodobú a časnú víziu.

a) Dlhodobá vízia: predstavuje rozsúdenie podstaty Božieho povolania v službe. Napríklad takouto dlhodobou víziou pre Izrael v Egyptskom zajatí rozumieme "smer zasľúbená zem." Pri Nehemiášovi zas "obnoviť hradby Jeruzalema.

b) Krátkodobá vízia: predstavuje postupné kroky alebo méty, ktoré treba najskôr splniť, aby sme sa dostali do cieľa dlhodobej vízie. Pre Izrael takáto časná vízia bola napr. "rany Egypta," "otvorenie mora," "porazenie Jericha." Pri Nehemiášovi zas "mapovanie mesta." Časná vízia je preto rozsúdený aktuálny krok k tomu, aby sme naplnili dlhodobú víziu, a teda Božiu vôľu.

Naše Hodnoty:

1. Päť služobností - ako prostredie vyváženosti

2. Zborotvornosť - On ktorý stavia dom

3. Úcta - ako základ duchovnej rodiny

4. Autenticita - ako prevencia voči duchovným chorobám

5. Len mentorovaný mentoruje - ako prostredie zdravého vývoja kresťana

6. Kvalita - ako naše najlepšie pre Neho

7. Efektivita - ako vykupovanie času pre Jeho vôľu

8. Progres - ako prostredie pre nové služby

9. Štedrosť - ako podhubie pre Božie jednanie

10.Svätokomerčnosť - ako židom žid, grékom grék pre zvesť evanjelia

Kto sme?


" On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo." 
Kol 1/18

O Nás Nejde je miesto pre ľudí všetkých vekových kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, ateistov, kresťanov či inovercov.

Sme evanjelikálnym kresťanským spoločenstvom, ktoré formálne patrí pod Nitriansky cirkevný zbor Kristus mestu - Apoštolská cirkev. 

 

Veríme v trojjediného Boha Biblie. Ide nám však o viac ako len náboženstvo, chceme Boha poznávať osobne a žiť podľa Jeho príkladu.

Počas bohoslužieb u nás nenájdete organ, ale živá kapela hrá súčasnú hudbu a kázne hovoria do praktického života. To, čomu z hĺbky srdca veríme je, že cirkev je o ľuďoch a nie o budovách.

 

Príď a spoznaj nových ľudí - Tešíme sa na teba! 

História

"A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi."

1.Kor 15/58

 

Začiatok histórie novovznikajúceho zboru ONN sa datuje na september 2014.

 

Následne:

sep.2014 - jan.2015 I Neoficiálne nepravidelné skupinky v Sásovej

feb.2015 - jún.2015 I Oficiálne každomesačné evanjelizačné bohoslužby "Bol som.."

júl.2015 - aug.2015 I Intenzívne každodenné evanjelizácie + rozbehnutie dorastu + začatie každotýždňových bohoslužieb + priestory 24/7

sep.2015 I Štartujeme Biblické štúdiá s novoobrátenými

29.11.2015 I Prvý krst - traja krstenci

jún.2016 I Pripojenie sa k Apoštolskej cirkvi - KC Mozaika Nitra

4.7.2016 I Druhý Sásovský krst - piati krstenci

7.10.2016 I Štartujeme mládež Youth

1.10.2017 I Oficiálne ustanovenie zborovej stanice AC Nitra/ONN (Galabohoslužba) - ONN má momentálne oficiálnych 5 členov

8.11.2017 I Začiatok každomesačných Špeciálnych bohoslužieb (Kristus Mestu v BB)

jan.2018 I Štartujeme BIG Youth - každomesačné evanjelizačné mládeže

24.6.2018 I Tretí krst - jeden krstenec

6.8.2018 I Historicky prvá svadba

12.8.2018 I Štvrtý krst - dvaja krstenci
13 - 16.9.2018 I Prvá F5 konferencia - O Krista ide

23.9.2018 I Piaty krst - jeden krstenec

okt.2018 I Nový partneri vízie - ONN má oficálne 21 členov

okt.2018 I Štartujeme JUXY - každotýždenná príprava misionárov na Ukrajinu

16.12.2018 I Šiesty krst - dvaja krstenci

História sa však neustále upgraduje a On je ten ktorý to všetko tvorí a píše...

 
 
 
 

© 2023 by ONN. Proudly created with o.z. onasnejde

14633198_1060321724085801_55709488971429

Describe your image