4 odseky povzbudenia

Milí partneri misie na Ukrajine,


Nič sa Mu nevymklo z rúk

pozdravujeme vás v časoch predĺžených obmedzení. Hoci sa pre ľudí stáva toto obdobie čoraz náročnejším, veríme, že Pán je nad tým všetkým! Jemu sa nič nevymklo z pod kontroly a Jeho dielo pokračuje, pretože Jeho nemôže nič zastaviť. Keď Pán Ježiš varoval svojich učeníkov pred kvasom farizejov - neporozumeli, že to nehovorí kvôli tomu, že zabudli na chlieb. Pán im vtedy povedal: "Prečo hovoríte o tom, že nemáte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je zatvrdnuté vaše srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nečujete? Či sa nepamätáte,"(Mk 8, 17-18) a následne im pripomína, že ešte nedávno nasýtil 5000 a 4000 zástupy. Učeníkom tak unikla hlbšia pointa Ježišovho varovania kvôli starostiam o seba. Priatelia, povzbudzujem Vás - hľadajme najskôr kráľovstvo Božie, Jeho perspektívu a som presvedčený, že Boh sa o nás postará v každej oblasti. Táto pravda platila pre Boží ľud doteraz a nič sa na nej nemení ani novými okolnosťami. On je TEN, ktorý sa stará!


Žatva

Dnes sa mnohí snažíme prísť na   duchovný koreň toho, čo v súčasnosti globálny svet zažíva.  Od interpretácií Božieho súdu bez milosti až po tvrdenie, že Boh od Novej zmluvy už nesúdi vôbec. Aj   preto sme minulý týždeň robili skupinku s názvom "Božie súdy v Písme, ako interpretovať dnešok?" - na požiadanie Vám môžeme poslať záznam. Verím, že Boh si použije toto obdobie na Svoju slávu. Je to už takmer 6 rokov dozadu, čo som počas cestovania autobusom vnímal jednoduchú vetu "Žatva bude." Pár mesiacov dozadu sme sa rozprávali s jedným bratom o tom, koľko sa už vďaka Pánovi rozsievalo na Slovensku. Veľa ľudí má vo svojej blízkosti či rodine nejakého znovuzrodeného kresťana a počulo evanjelium (alebo počulo o ňom). Prebehlo veľké množstvo evanjelizácii rôzneho typu, koncertov, táborov, prednášok po školách atď.. Po siatí a raste prichádza žatva (Mk 4,26-29). To je jednoduchý duchovný (i prirodzený) princíp. Cirkev, modlime sa, aby si Pán použil toto obdobie na pritiahnutie mnohých k sebe. Nech vzbudí pokánie, hlad po Ňom a Jeho kráľovstve. Tak tomu veríme aj v našom zbore. Chystajme siete pre nových ľudí! (Lk 5,6). Verím, že Pán v tomto období bude mocným spôsobom odpovedať na naše modlitby keď sa budeme prihovárať za akútne potreby ľudí okolo nás. 

Čím väčšia žatva na Slovensku, tým viac môžeme vstúpiť do misijného poverenia, ktoré má Pán pre Cirkev na Slovensku - totiž, aby sme sa stali požehnaním pre okolité (aj ďalšie) národy - veď o čo sú dnes potreby v krajinách najviac zasiahnutých koronavírusom väčšie ako doteraz.


Veľká noc

Nebude šibačka, nebudú povery a dobre nám bude bez nich :) V tomto čase zastavenia vám prajeme hlboké a požehnané prežitie veľkonočných sviatkov. Nech naše srdcia naplní radosť z baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta.  V kríži vidíme, že On je baránok aj lev. Ako lev porazil diabla, kráľovstvo tmy, smrť.. ako baránok vytvoril cestu pre vykúpenie našich duší. A na tretí deň si opäť povieme: ŽIJE! Nech to celý svet počuje aj teraz.


Modlitby

Uvedomujeme si, že viacerí z nás teraz prechádzame aj cez ťažšie obdobie či výzvy. Chceme za vami ako našimi misijným partnermi stáť na modlitbách - či už za  vás alebo vašu rodinu. Môžte nás informovať o vašich potrebách a budeme sa prihovárať u Toho, ktorý je Bohom prielomu!


Robi&Ivka&Nátan

20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše