K slobode od dokonalosti / Boží barometer lásky

Aktualizováno: 12. 11. 2020

Boh ťa bezpodmienečne miluje. „Viem! Stará, známa pravda!, poďme ďalej!“ Možno si aj ty niečo takéto povieš. Zrejme je to fakt, ktorý si po prvý krát prijal po tom, ako si odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi, tak ako predpokladám každý z nás. Prečo však častokrát naše kresťanské životy žijeme, ako keby sme na to boli zabudli? Nie navonok, ale vo svojom vnútri. Naozaj si túto „starú známu pravdu“ nie len spoznal, ale si si ju aj osvojil?


Dovoľte mi pozdielať sa s vami s malým kúskom zo svojho života. Napriek tomu, že som bola už niekoľko rokov obrátená som si prešla vnútorným prežívaním, že nech som sa snažila čo to išlo, tak jednoducho stále „nie som dosť dobrá kresťanka.“ V Biblii som čítala, ako by asi taký správny kresťanský život mal vyzerať, sama som si teda vytvorila ideál ku ktorému som sa chcela priblížiť, no... pravda je, že sa mi to akosi nedarilo. Takže som bola neustále frustrovaná a nespokojná sama so sebou... dni prechádzali a ja som si zrazu uvedomila, Duch Boží mi zjavil, že v sebe vďaka tomuto všetkému živým jedno obrovské klamstvo: „Boh ma bude milovať, resp. milovať viac, len ak budem dosť dobrá.“ Samozrejme, že som vedela a čítala si o Božej láske, bolo mi to všetko jasné, no napriek tomu bez toho, aby som si to uvedomovala, som vo mojom vnútri živila toto obrovské klamstvo. A priviedla ma k nemu moja vlastná snaha o dokonalosť, o dokonalý kresťanský život, o to, byť dokonalou kresťankou, o to podať čo najlepší „kresťanský výkon“... Aké potom bolo pre mňa oslobodzujúce, keď mi Boh zjavil, že mojou najdôležitejšou úlohou je jednoducho byť s Ním a On sa o ostatné postará. Že čím bližšie som k Nemu, tým ďalej som od hriechu. Že Jemu nejde o výkon, Jemu ide o vzťah. Že to miesto v Jeho prítomnosti je práve ten najdôležitejší priestor, kde On sám formuje a mení charakter. Že On chce, aby som svoj zrak upriamila zo seba (z toho či som dostatočne správny kresťan) na Neho samého.

Nemyslím si, že chcieť byť dobrým kresťanom je zlé. Biblia nás vyzýva k tomu, aby sme boli svätí, ako je svätý aj náš nebeský Otec (3.M 20,26). Svätý znamená oddelený pre Boha, oddelený od hriechu, od žiadostí, ktoré sme mali predtým, ako sme sa obrátili: „Ako poslušné deti neprispôsobujte sa žiadostiam, ktoré ste mali predtým, v čase vašej nevedomosti; no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní“ (1.Pt 1,14-15). Takže nie, chcieť byť dobrým kresťanom naozaj nie je zlé. Problém je v tom, keď je kvôli tomu náš zrak namiesto na Boha upriamení na nás samých, keď chceme k tomu dospieť vlastnou snahou, sami seba tým „bičujeme“ a vedome či podvedome to, akými sme priamo úmerne spájame s Božou láskou k nám. Preto ťa dnes chcem vyzvať k jednej veci:


Nesnaž sa zaslúžiť si Božiu lásku! Bezpodmienečne znamená bezpodmienečne!

Jednoducho sa nesnaž byť dokonalým kresťanom, aj tak to nedokážeš. Ešte raz NEDOKÁŽEŠ BYŤ DOKONALÝM KRESŤANOM! Tvoja snaha o dokonalosť (alebo to môžeme nazvať aj o čo najlepší kresťanský výkon) ťa môže priviesť minimálne k tomu, že budeš frustrovaný, nešťastný, nespokojný sám so sebou, nebodaj k depresiám. Boh nám síce ukázal štandard dokonalosti, no zároveň s ním nám ukázal, že nikto z nás ho nedokáže naplniť. Veď práve preto poslal svojho Syna. On ťa DOKONALE pozná a napriek tomu ťa DOKONALE miluje!Ak si sa naozaj obrátil, tak si zrejeme porozumel tomu, že spasenie si nedokážeš zaslúžiť svojimi skutkami, že je to boží dar a tvojou úlohou je ho jednoducho prijať. Je však potrebné si uvedomiť, že ani Božiu lásku si nemôžeš zaslúžiť svojimi skutkami. Som matka. Nedokonalá, obyčajná. No svojho syna milujem stále rovnako nech robí čokoľvek. O čo viac nás stále rovnako miluje dokonalý nebeský Otec nech robíme čokoľvek! Pozor! Samozrejme sú veci, ktoré sa mu páčia a ktoré sa mu nepáčia keď robíme. Žiť svätý (teda oddelený) život pre Boha znamená aj odcudziť sa hriechu, preto nás Písmo vyzýva takéto veci odrezať (Mt5,29-30). O tom nehovorím. Robiť či nerobiť niektoré veci nám Boh dal nie preto, aby zistil čo a či to zvládneme alebo preto, aby podľa toho ako to zvládneme nás miloval viac či menej. Dal nám ich práve z Jeho obrovskej a nemennej lásky k nám. Ja nechcem, aby môj syn strkal ruky do zástrčiek. Prečo? Pretože je to pre neho nebezpečné, veľmi ho milujem a nechcem, aby sa mu niečo stalo. Preto mu to nedovolím. Ak ich tam však strčí, nemilujem ho menej. A naopak, chcem, aby niektoré veci môj syn robil, pretože sú pre neho dobré. Boh nám teda vo svojom slove zanechal rôzne príkazy či zákazy nie preto, aby zistil či vieme byť dokonalými alebo preto, aby si mohol vďaka ním merať Jeho lásku k nám. Cítite, akému klamstvu, akému nonsensu sme to uverili? Akoby Boh mal nejaký barometer na lásku, ktorý sa zvyšuje a znižuje podľa toho čo robíme. Ale Boh ťa miluje stále rovnako!

Preto nás chcem dnes povzbudiť k tomu, aby sme žili sväté životy, teda oddelené pre Boha, no zároveň sa oslobodili od našej snahy byť dokonalými kresťanmi, upriami náš zrak na Pána a dovolili mu, aby pracoval v nás On.


Preto pamätaj:

Boh ťa dokonale pozná a napriek tomu ťa dokonale miluje! A Bohu ide o vzťah nie o výkon!


O tom, že: „Pochváliť sa vôbec nie je nepokorné“.. zase inokedy, v ďalšej časti ;)

Pán s Vami :)

110 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše