Keď Boh koná

Boh koná (na mládeži)

Bola som oslovená, aby som kázala na našej mládeži "Youth" na tému série "Back to basic" (Späť k základom), pričom výber konkrétneho "základu" bol na mne. Už bolo hovorené na témy ako "Back to Bible" (Späť k Biblii) a pod. Zobrala som si teda nejaký čas, aby som sa modlila a hľadala Božiu vôľu v tom, čo chce ďalej Pán k tým mladým ľuďom hovoriť. Po modlitbách som vnímala, že je čas hovoriť na tému: "Back to love others" (Späť k milovaniu druhých). A skutočne bol, Pán sa k tomu priznal. Hovorili sme o tom, čo je to skutočná láska, o tom, ako je dôležité na každého človeka pozerať ako na Božie stvorenie, za ktoré Pán Ježiš zomrel rovnako ako za nás, o tom, že skutočná láska si vyžaduje obeť a úsilie o dôležitosti odpustenia atď. Pán sa veľmi dotýkal a menil konkrétne ľudské postoje, viacerých viedol k tomu odpustiť a aj tak urobili. Pre mnohých to bol veľmi silný moment. Okrem toho bol na tejto mládeži aj práve jeden chlapec, ktorý mal problémy so svojim vedúcim v práci. Ako povedal "nesadli si." Uvažoval nad tým, že práve kvôli tomu odíde z práce. Potom však prišiel na mládež a Boh k nemu hovoril. Po mládeži išiel na nočnú a Boh mu opäť pripomenul, čo k nemu hovoril. Vedel, že ho vedie k tomu, ospravedlniť sa tomuto vedúcemu. A hoci to pre neho nebolo jednoduché, spravil to a ako sa sám vyjadril "padol mu veľký kameň so srdca." Veríme, že je to začiatok k uzdraveniu tohto vzťahu. Vďaka Pánovi za Jeho konanie!

Ivka


Pán volá

Nedávno sme mali možnosť v jednom zbore hovoriť o našom povolaní pre misiu na Ukrajine, ale zároveň aj o biblickej perspektíve v misii. Väčšinou na každom mieste zdôrazňujem, že každý má svoje miesto v napĺňaní veľkého poverenia a že to možno pre neho nemusí znamenať, že vycestuje do zahraničia, ale má podporovať misiu aj zo svojej krajiny - modlitbami, ako súčasť vysielajúceho tímu atď. Na tomto mieste som však vnímal, že tu by bolo málo zdôrazniť len túto skutočnosť. Vnímal som, že Boh tam povoláva niekoho, kto má aj vycestovať a byť misionárom v inej kultúre. Viackrát som to v závere povedal. Po skončení sme v spoločných rozhovoroch zistili, že jeden brat ide už druhýkrát práve teraz na krátkodobý misijný pobyt a že ktovie či sa v tom neotvorí niečo dlhodobejšie. Takisto sme sa rozprávali s jednou sestrou, ktorá prežíva, že by na misiu mala ísť.

Robo

Po skupinke

Od októbra vedieme skupinku zameranú na to, aby sme žili v Božom slove a zároveň sa zdieľali čo k nám hovoria konkrétne pasáže z prvého listu Jánovho. Keď študujeme hlbšie danú pasáž postupne sa nám odkrývajú poklady, ktoré by sme si len pri rýchlom prečítaní textu nevšimli. To vedie k povzbudeniu a k transformácii našich životov. Po jednej zo skupiniek sme mali ešte rozhovor s jedným bratom mimo skupinkovej témy na tému krstu v Duchu Svätom. Prešli sme si veľa pasáži v Písme o Duchu Svätom, o Letniciach a naplnení. Potom, ako sme si túto pasáž prešli som sa ho spýtal či sa chce modliť za naplnenie Svätým Duchom. Jednoznačne deklaroval, že chce – že chce byť bližšie k Pánovi Ježišovi a chce zmocnenie slúžiť druhým ľuďom. Žiadne – budem ešte o tom rozmýšľať, študovať.. Verím, že tak ako biblické vyučovanie, je kľúčový tento faktor hladu a smädu. Ak aby sme aj nemali detailné vyučovanie, Boh sa priznáva k takémuto nastaveniu srdca, kde je smäd, tam dáva živú vodu. Hoci som zvažoval či sa ešte nemodliť s niekým, bolo už trochu viac hodín a iné veci, vedel som, že tento moment nemôžeme premeškať a máme sa modliť teraz. Keď je prítomný hlad a očakávanie. Pri modlitbách za naplnenie Duchom Svätým sa len modlíme a očakávame na to, že Boh spraví svoju časť. Nevieme to nejako vyrobiť. A On ju spravil. Na modlitbách som vnímal konkrétne veci a brat zažil silne Božiu prítomnosť!

Robo
30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše