Keď sa zasľúbenie nenapĺňa tak ako by si čakal

Mojžiš – po stretnutí s Hospodinom, návrate do Egypta a prvom vystúpení pred faraónom, ktorý ani náhodou ľud neprepúšťa – naopak priťažuje mu.

Exodus 5:19-23

I videli izraelskí dozorcovia, že je s nimi zle, keď im povedali: Nesmiete zmenšiť svoje denné množstvo tehál v príslušný deň. Keď vychádzali od faraóna, stretli Mojžiša a Árona, ktorí čakali na nich, a povedali im: Nech Hospodin pozrie na vás a nech vás súdi, lebo ste nás znevážili v očiach faraóna a v očiach jeho služobníkov a dali ste im zbraň do rúk, aby nás pobili. I vrátil sa Mojžiš k Hospodinovi a povedal: Pane, prečo nakladáš zle s týmto ľudom? Prečo si ma len poslal? Odvtedy, ako som šiel k faraónovi hovoriť v Tvojom mene, ešte horšie nakladá s týmto ľudom, a Ty si vôbec nevyslobodil svoj ľud.Mojžiš je povolaný Bohom – nie veľmi ochotne (strach či "nechcenie" ťažko povedať) ale predsa spolu s Áronom plní Božiu vôľu a predstupuje pred faraóna s Božími požiadavkami – prepustenie Izraela aby mohol slúžiť Bohu 3 dni na púšti. Pred faraónom neurobili vtedy žiadne znamenie – faraón ich odmieta: „prečo odvádzate Izrael od práce?“, následne sťažuje život Izraelským pracovníkom. Tí z toho potom obvinia Mojžiša a Árona, prajú im Boží súd. Mojžiš nerozumie. Prečo Boh zle nakladá s týmto ľudom. Prečo ho sem vôbec posiela keď to takto dopadlo? Je to presne naopak ako to malo byť. Mojžiš síce plní Božiu vôľu ale má pocit, že sa deje jej opak – ba veci sa zhoršujú oproti pôvodnému stavu a Hospodin ľud nevyslobodil tak ako zasľúbil. Mojžiš je zúfalý, sklamaný (Bože ty si to nespravil!), skrátka nevidí za horizont svojej aktuálnej situácie. Možno mal pochybnosti – určite to Boh chcel? My by sme na Jeho mieste mohli zase spochybniť seba – určite k nám hovoril Boh? Alebo – je Bohom všemohúcim keď to takto dopadlo? Ako je to všetko možné? Všetko je zle! Mám krízu – nielen z toho, že sa neudialo, to čo sa má. Ale ešte aj moje okolie ma kvôli tomu odsudzuje a ide proti mne. A to nielen nejaké okolie – sú to tí, ktorým mám pomôcť. To má byť prejav Božieho požehnania?

V tejto fáze ešte Mojžiš netuší, že bude musieť prebehnúť 10 rán nato aby sa plnenie Božieho zasľúbenia pohlo o kúsok ďalej. Netuší aký je Hospodinov zámer zjavenia Jeho slávy – a že ten nespočíva v sekundovom splnení Jeho plánov. Je naivný a už vôbec nemá šajnu o 40 ročnej okľuke cez púšť. Je to predsa jednoduché: Boh ma poslal – musí to teda spraviť hneď a teraz – také mal očakávania. Také máme očakávania aj my. No pravda je taká, že Božie zasľúbenie má svoje načasovanie. Nie, nikdy nezlyháva. Zasľúbenie na ktorom pracuje aj cez Mojžiša bolo už dávno dané otcom Izraela – z tejto perspektívy je to ešte inak dlhý časový úsek. I v súčasnosti keď Boh povoláva svojich ľudí, oznamuje svoje zámery, zasľubuje nové dobité územia má zároveň svoje vlastné načasovanie. Dôkazom sú tisícky služobníkov, ktorí museli čakať a vytrvať v Božom povolaní až kým došlo k Jeho naplneniu – často aj po ich smrti. Sú momenty keď to vyzerá, že nič sa konať nebude – že Boží plán sme buď zle počuli alebo sa skrátka nebude realizovať. Zažijeme tzv. krízu viery. Možno vieš o čom hovorím – všetky okolnosti naznačujú, že niečo muselo zlyhať – my? Či azda Boh?

Tento príbeh je pre nás povzbudením, že Boh jedná inak ako sú naše predstavy, vo svojej zvrchovanosti má svoje vlastné načasovanie. Dôveruj mu v tom celom! Nevypadni z toho! Dovoľ Bohu aby znova obnovil tvoju vieru v to, čo On zasľúbil. Keď ma Boh volal do služby a začal som sa pripravovať.. prvé momenty keď som chcel vykročiť do nejakej stabilnej služby to vôbec nevychádzalo. Bol som sklamaný, frustrovaný – ako je to možné? Bože počul som tvoje volanie do služby v ten čas keď som tú konkrétnu službu riešil. Ako je možné, že to nevyšlo? Robil som rôzne rozhodnutia ohľadom služby a nakoniec sa to neuberá tak ako malo. No Boh mi aj cez tento príbeh osvetlil to, že aké je naivné očakávať takýmto spôsobom. On to vidí inak. O rok vyzeralo, že sa situácia znova zopakuje a vtedy ma už akoby dopredu varoval týmto príbehom – zasľúbenie sa nemusí naplniť tak ako očakávaš. Boh je verný svojim zasľúbeniam, očakávajme ich so všetkou trpezlivosťou a vytrvalosťou. Snáď len posledná myšlienka – poznanie uvedenej skutočnosti o jeho načasovaní Jeho plánov nás nemá viesť k paralyzácii či frustrácii alebo k nečinnosti. Práve naopak buď v boji o naplnenie týchto plánov a zasľúbení aktívny. Raz sa stane aj toto vyznanie tvojím:

Izaiáš 25:1 Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány, od pradávna verné a pravé.

29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše