Odetí mocou z výsosti - vďačnosť za plnosť Ducha Svätého

Síce v cirkevnom kalendári je sviatok Letníc ešte nejaký čas pred nami, s Ivkou vedieme náš vlastný kalendár rôznych - i duchovných udalostí :) Práve včera prešlo 8 rokov od momentu keď sme boli pokrstení v Duchu Svätom. Krátko na to - o tri týždne na nás Boh položil povolanie pre misiu. Z Písma je jasné, že pre naplnenie povolania potrebuješ zmocnenie /je tam o tom dosť príbehov/. Nakoľko na túto tému existuje už veľa vyučovaní - nedávno sme na túto tému hovorili aj na ONN škole (nahrávka bude čoskoro dostupná) v tomto príspevku by som chcel len v krátkosti opísať ako sme tieto veci prežili my.Pamätám si na ten čas veľmi presne. Boli sme vtedy dvoj-trojroční kresťania, boli sme znovuzrodení, poznali sme Pána Ježiša, žili sme vo vzťahu s Ním. V určitom bode nám Pán dával hlad po témach ohľadom Ducha Svätého. Veľmi sme skúmali, hľadali, pýtali sa. Nakoniec sa zorganizovala skupinka, kde sa za nás starší zboru s ďalšími kresťanmi modlil za naplnenie Svätým Duchom. V ten moment Boh do nás vložil svoj oheň. V priebehu nasledujúcich dní sme sa začali modliť v jazykoch. S Ivkou sme sa stretli na chodbe v škole a pozreli sme sa na seba - že: "No čo? ako? - fúha... sila!" Bolo to pre nás silné, lebo sme cítili že sme odetí mocou - mocou z výsosti. Priam sme cítili tú váhu. Dôležité je však to, čo to v nás pôsobilo. Náš vzťah s Pánom Ježišom sa posunul niekde úplne inde, naše kráčanie s Bohom sa zmenilo, prišla nová dimenzia. Boli sme k Nemu bližšie. V tomto období nás Boh zapálil a zmocnil pre evanjelizáciu a my sme začali v tejto oblasti kráčať omnoho intenzívnejšie. Takisto Boh v nás a medzi nami začal budovať hlbšie spoločenstvo v cirkvi. Naše vzťahy boli napojené jedným Duchom. Nasledovali ďalšie skupinky, modlitby za ďalších ľudí a Boh vylieval svojho Ducha na nás, veci sa začali meniť. Toto sú len tri oblasti, ktoré boli výsledkom Božej práce v krste Duchom Svätým, bolo ich určite viac.


Sme Bohu vďační za túto skúsenosť a realitu. Pretože to nemusím hovoriť ako minulosť, ale môžeme vidieť ako Boží Duch pôsobí aj teraz a znova nás napĺňa, zmocňuje, vysiela.. Ak sme niečo spravili, čo sa podarilo, ak malo niečo ovocie - tak to vypôsobil práve Svätý Duch na Ježišovu slávu. Jeho pomazanie je pre nás nevyhnutné pri akejkoľvek službe - aj takých, ktoré by sa mohli zdať ako "neduchovné."


Často sa táto téma interpretuje veľmi zle. V obrátených ľuďoch pôsobí pochybnosť alebo výčitku či majú Božieho Ducha. Áno, máš! Ale môžeš mať viac! Toto zasľúbenie nie je pre veriacich z denominácií, ktoré o tom vyučujú. Je pre každé Božie dieťa! To povedal Peter: "Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Bôh." (SK 2,39). Pán Ježiš nám Ducha Svätého poslal, aby sme neboli sami. Nemusíš byť sirotou ani opusteným! (Jn 14,8) Modli sa: Drahý Ježiš, ďakujem za tvoje zasľúbenie Svätého Ducha, ďakujem Ti za to, že ma chceš k sebe viac priblížiť, ďakujem, že ma nenechávaš sirotou a že ma túžiš zmocniť do služby v tvojom kráľovstve. Prosím, vylej na mňa svojho Ducha, naplň v mojom vnútri každú jednu bunku Jeho prítomnosťou. Ponor ma do Jeho moci, zapáľ ma Tvojim ohňom a daj nech to prinesie ovocie na Tvoju slávu!

85 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Uzdravenie