Report 2019 - článok o misii na Ukrajine v ONN časopise

Aktualizováno: 31. 1. 2020

V minulom čísle ONN časopisu sme Vás informovali o našom povolaní a vízii misie na Ukrajine. Teraz by sme Vás radi informovali o kľúčových udalostiach, ktoré sa udiali a o tom, ako sme sa posunuli v prípravnom procese. Rok 2019 bol pre nás plný príprav, rozmýšľania, budovania misijného povedomia, výziev, bojov a hlavne Božieho požehnania a vernosti!


Misia je poslaním celej cirkvi!

Veríme, že misia nie je vecou jednotlivcov – misionárov, ale je poslaním celej cirkvi. Túžime potom, aby sa na Slovensku menila misijná klíma a aby sa Slovensko stalo misijnou krajinou. Veríme, že každý má svoje miesto v napĺňaní veľkého poverenia, ktoré je darom pre cirkev! Sme vďační za to, že v našej službe nás duchovne zastrešila rada ACS, ktorá akceptovala nami predložený misijný projekt. Naďalej je naším vysielajúcim zborom náš materský zbor AC Kristus mestu – špecificky lokalita O nás nejde v Banskej Bystrici. Veríme, že misionár nie je odtrhnutý od domácej cirkvi, ale služba cirkvi v domácej krajine je súčasťou jeho povolania.

Počas roka sme spolu navštívili 13 zborov (v súčasnosti už 15 - 01/2020) z rôznych denominácii, kde sme mali možnosť zdieľať sa o našom povolaní pre misiu na Ukrajine. Cieľom bolo pozvať zbory a jednotlivcov k partnerskému vzťahu s misiou na Ukrajine. Veríme, že to mohlo poslúžiť aj ako malá časť budovania misijného povedomia na Slovensku. Na niektorých miestach sme z milosti mohli slúžiť kázaním Božieho slova ako aj jednotlivcom. Okrem toho sme mali možnosť mať prezentačný stánok o misii na Ukrajine aj na 4 konferenciách. Pán tieto stretnutia požehnal!Vzťah s Ukrajinou

Začiatkom roka 2019 sme nadviazali kontakt s pastorom zboru „Prameň života“ v Lvive, s Volodymyrom. Vzťah s týmto zborom vznikol Božím vedením a Volodymyr súhlasil s tým, že sa stane našou kontaktnou osobu pre mesto Lviv – pomáha nám tak s viacerými otázkami. V novembri sme Lviv navštívili spolu s Majerovcami. Stretli sme sa s pastorom Volodymyrom. Boh znova posúval tento vzácny vzťah, veľmi sa tešíme z jeho otvorenosti voči nám. Tiež sme sa prvýkrát stretli s českými misionármi, ktorí pôsobia v Lvive a mohli sme riešiť mnoho kultúrnych či praktických otázok, čo nás obrovsky posunulo vpred. V nedeľu sme sa na dvoch bohoslužbách zboru „Prameň života“ mohli zdieľať s naším povolaním a víziou. Na obidvoch bohoslužbách kázal Rasťo. Posledný večer sme sa modlili za Lviv priamo v jeho uliciach. Pán nás utvrdil, že toto je to miesto, kde nás Pán chce mať.

Krok viery

Do polovice roka sme fungovali v službe na čiastočný úväzok – cca 2 dni v týždni. Ku koncu tejto etapy sme rozmýšľali ako ďalej. Pýtal som si na tejto križovatke 3 veci od Pána, ktoré mi to ukážu. Pán mi ich v priebehu veľmi krátkeho času dal silným spôsobom nakoniec minimálne raz toľko. Bolo jasné, že Pán nás volá vykročiť naplno do služby, misie. Tento krok sa nerobil ľahko, no spravili sme ho vo viere. V júli som teda ukončil pracovný pomer v banke. V súčasnosti sme už naplno v službe, misii, hoci ešte nie sme na Ukrajine. Naša služba v súčasnosti spočíva z dvoch zložiek – príprava na misiu: budovanie podporných tímov, návšteva zborov, jazyk, kultúra, víza..., druhou zložkou je misijná prax: v NR pôsobím ako asistent učiteľov na Gateway biblickej škole, „kancel day“ v zbore ONN, mentoring konkrétnych ľudí, tiež vedieme biblickú skupinku, kážem(e)...

Osobná formácia a vzdelávanie

Súčasťou našej prípravy na misiu na Ukrajinu je aj osobná formácia a vzdelávanie. Do Júna sme boli súčasťou programu JUXY v rámci nášho zboru. V marci sme absolvovali kurz Ministry partnership development - o budovaní misie a podporného tímu. V lete sme boli na kurzoch Kairos – kurz o misii ako takej (určený pre každého kresťania) a Pentecostal Europe mission (PEM) – tréning pre ľudí pripravujúcich sa na zahraničnú misiu. Bol to pre nás veľmi vzácny čas. Na Kairose nám Pán dával úplne novú – biblickú perspektívu o misii, pripravoval formoval, premieňal nás a taktiež viedol k novému odovzdaniu – aby sme Jeho dielo nijako nelimitovali. Na PEMe sme boli povzbudení množstvom svedectiev zo života dlhoročných misionárov pôsobiacich v rôznych končinách zeme.

Tiež sme radi, že počas roka sme absolvovali množstvo budúcich rozhovorov, jeden z nich bol aj s Nealom a Yvonne Pirolo (podľa ktorého knihy budujeme misijné tímy).Stretnutie podporných tímov CONNECT

19.10. sa z Božej milosti uskutočnil Connect – stretnutie našich podporných tímov, ktorý sme organizovali. Connect slúži na poprepájanie, zjednotenie a rast stavby do ktorej nás Pán povolal. Hovorili sme o tom, že misionár a podporný tím sú dve jednotky toho istého tímu. Časť vecí je na misionároch (Rim 10,14) avšak potrebujú byť vyslaní – „A ako budú kázať, ak nie sú poslaní?“ (Rim 10,15,). Hovorili sme o Božom pláne pre všetky národy, o tom kde sa teraz nachádzame, o všetkých 6-tich podporných tímoch. Našim hosťom bol Jozef Brenkus, ktorý hovoril z vlastných skúseností o podpornom v tíme v praxi. Riešili sme spolu aj modelové situácie, ktoré môžu nastať. Sme vďační všetkým, ktorí sa Connectu zúčastnili. Takisto sa nám počas tohto roka podarilo zostaviť väčšinu našich podporných tímov.

Vízia

Chceme začať v meste Lviv a v spolupráci s miestnym zborom slúžiť v oblasti evanjelizácie, učeníctva a vyučovania. Veríme, že Boh má dobré veci pre Ukrajinu! Momentálne nás čaká pôrod – ten bude na Slovensku a následne po zastabilizovaní sa chceme odísť na Ukrajinu. Na to však potrebujeme Božiu milosť, aby sme prešli cez rôzne prekážky, ďakujeme za Vaše modlitby a podporu!

Ak chceš viac informácii, môžeš sa prihlásiť na odber našich newsletterov. Web: www.onasnejde.sk/misiapetrilakovaci, FB, IG: @misiapetrilakovci, email: petrilakovci.ua@gmail.com

94 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše