top of page

PRIDAJTE SA

Buduj sa

IMG_0397.JPG
47578079_730491253981642_278281064653678
36188975_10215308325356691_2222072326395
city worship bb-1_edited.jpg

F5 platforma

Formácia piatimi služobnosťami

ONN staff

Stretnutia služobníkov

JUXY

Intenzívny mentorský program

CityWorship

Otvorená Banskobystrická bohoslužba

*Prvá nedeľa v mesiaci 10.00

IMG_0397.JPG
IMG_0115.JPG

F5

FORMÁCIA PIATIMI SLUŽOBNOSŤAMI


"A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. 14 Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud..." 
Ef 4/11-14

Všimli ste si, že čo kresťan to niečo iné nosí v srdci? Cirkev je veľmi rôznorodá a apoštol Pavol nám konkretizuje istú základnú paletu rozdielnosti. Pavol poukazuje, že v cirkvi sú ľudia ktorí milujú celým srdcom Boha avšak táto láska ich pudí rôznorodo.

Tak napríklad uvádza, že v cirkvi existujú:

1. Pionieri ktorí veria, že Ježiš chce niečo nové založiť, rozšíriť, urobiť

2. Ľudia ktorí strážia čisté evanjelium a veria, že absolutnou Jeho vôľou je naše posvätenie

3.  Akýsi extravagantní kazatelia ktorí tvrdia, že Boh chce naše bohoslužby pod holým nebom

4.  Ľudia ktorí veria, že Boh chce hlboké, úprimné, sebaobetavé vzťahy

5.  Kazatelia ktorí majú strach keď sa nadšenie nepretaví do systematickej viery.

Čo myslíte, čo je z daných túžob skutočne tou ktorá je na Kristovom srdci?

Sme presvedčení, že všetky!

Boh pôsobí túto rôznorodosť lebo chce sa skrze svoj ľud hýbať v tých najrôznejších oblastiach a ak chceme načúvať Jeho srdcu, rásť do zrelosti a dospieť v plnosť Krista potrebujeme byť pod vplyvom toho čo On už pôsobí na Slovensku cez škálu všetkých služobností, naprieč denomináciám. Pretože môžme mať svojho obľúbeného kazateľa, ale práve tí ktorí iné veci nosia na srdci nás majú vyvážiť.

To je dôvod našich konferencií F5. Počuť jednu a tú istú tému z viacerých perspektív osvedčených Božích služobníkov.

Si srdečne vítaní.

36188975_10215308325356691_2222072326395

CityWorship

Otvorená Banskobystrická bohoslužba

KRISTUScirkevMESTOvýzvaCHVÁLYkázeň

 

Poďme spoločne Boha načúvať, chváliť a uctievať. Poďme sa spoločne modliť za mesto a prijmime aktuálnu Jeho výzvu pre prebudenie v Banskej Bystrici.
Poďme do toho spolu - každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00. Všetci sú vítaní :)

*Chvály: Kapela VIAC AKO (NZ/LC)
*Kázeň: Aktuálny hosť
*Zabezpečená detská miestnosť

ONN STAFF

ZDIELANIE, SYNCHRONIZÁCIA, POVZBUDENIE SLUŽOBNÍKOV

Máš bremeno za náš zbor, túžbu mu slúžiť efektívne? Staň sa našim partnerom vízie a pridaj sa naplno k nám!

 

Stretávanie služobníkov, ktorý majú rovnaké bremeno, ale rozličnú službu je vždy vzácne. Pán medzi nami koná, má pre nás konkrétnu vôľu a svoju stratégiu. To je to čo chceme spoločne objavovať, v čom chceme kráčať a do čoho sa spoločne synchronizovať. Sme v tom všetci spolu a On je náš architekt.

*Stretnutia sú len pre partnerov vízie - neváhaj a pridaj sa k nám :)

city worship bb-1.png
Kotva 1
Kotva 2
Kotva 3
Kotva 4
bottom of page