• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White SoundCloud Icon
  • White Instagram Icon

Na stránke intenzívne pracujeme - ďakujeme za pochopenie

 

SRDEČNE VÁS VÍTAME!

Veríme v zrozumiteľnú cirkev ľuďom 21 storočia, ktorá zvestuje to dvetisíc rokov staré nemenné evanjelium Ježiša Krista a vstupuje do nových a nových vecí ktoré menia spoločnosť.

Je úplne jedno či si ateista, hľadajúci, pochybovač či dlhoročný kresťan. Je úplne jedno či si mladý alebo starý, bohatý alebo chudobný.

Pridaj sa k nám a spoznávaj živého Boha spolu s nami.

Rasti & Sandy Majerovci

MÉDIA

 

NAŠA VÍZIA

Naše Hodnoty:

Päť služobností, Zborotvornosť, Úcta, Autenticita, Len mentorovaný mentoruje,

Kvalita, Efektivita, Progres, Štedrosť, Svätokomerčnosť

 

POZNAJTE NÁŠ TEAM

Rasťo

Majer

Campus pastor

Sandy

Majerová

 

Campus pastor

Peťka

Ščehovičová

Youth mládež

Darina Majerová

Služba skupiniek

Robo & ivka petrilákovci

 

Misia na Ukrajine

Chceš vedieť viac?

INFO

HLAVNÝ PROGRAM:

NEDEĽA - Bohoslužby

10.00 - 12.00

STREDA - Youth!

18.30 - 20.00

ADRESA:

Starohorská 72

974 11 Banská Bystrica / Sásová

KONTAKT:

onasnejde@gmail.com

Mgr. Rastislav Majer - 0910 296 469

IBAN:

SK49 1100 0000 0029 4004 2656

 

"Povedal im: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo.

Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov

na svoju žatvu! 

                    Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov."

                                                                                  Luk 10/2-3

TESTIMONIALS

“DOUBLE CLICK HERE OR CLICK EDIT TEXT TO ADD SOME POSITIVE FEEDBACK ABOUT YOUR SERVICES"

NAME / JOB / TITLE

“DOUBLE CLICK HERE OR CLICK EDIT TEXT TO ADD SOME POSITIVE FEEDBACK ABOUT YOUR SERVICES"

NAME / JOB / TITLE

© 2023 by ONN. Proudly created with o.z. onasnejde