top of page

Frontérska päťka

f5 logo fbb-1.png

F5 konferencia

F5 konferencia to je
apoštol, učiteľ, pastier, prorok, evanjelista na jednom pódiu, kážuci na jednu tému z rozličných perspektív.
Tentokrát nás čaká už ŠIESTY ročník s témou "V jednom Duchu".

Fashion (2).png

F5 2023 - v Jednom Duchu

Ako môže obstáť kráľovstvo ak nie je jednotné?

Ako môže vyhrať boje armáda ktorá nie je zjednotená?

Ako môže konať cirkev Božiu vôľu ak je individualistická a nezmocnená Božím Duchom?

Sme presvedčení, že kresťan ktorý hľadá možnosti ako sa zjednotiť pre Božie bude kresťanom plným Božieho Ducha a moci pre vyjavenie Božej vôle.

"Keď nadišiel deň Letníc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli." Sk 2/1-2

Rečníci & kapely

Aktuálne potvrdení:

Rasti Majer (BB)

Peter Kuba (PH)

Sergej Mereshan (NZ)

Milan Presburger (NZ)

Pasho Zsolnai (BA)

ONN music (BB)

Soyer (ZA)

350667029_729901355580794_4952190891480421947_n

350667029_729901355580794_4952190891480421947_n

292468291_1243013259843547_7137183671824102379_n

292468291_1243013259843547_7137183671824102379_n

315000264_10222955989587726_1221272049333648225_n

315000264_10222955989587726_1221272049333648225_n

igor-lepilin-fjmPfKvayzA-unsplash

igor-lepilin-fjmPfKvayzA-unsplash

74336511_3046606902036146_5116974927798337536_n

74336511_3046606902036146_5116974927798337536_n

20230510_013

20230510_013

DSC_2697_edited

DSC_2697_edited

Program

Sobota:

10.00 - 12.00 I F5 OPEN - otvárací program:

M.Presburger, Soyer

 

12.00 - 14.00 I Obedná prestávka

 

14.00 - 16.30 I F5 LUNCH - poobedný program (zakomponovaná polhodinová prestávka): P.Zsolnai, S.Mereshan, ONN music

 

17.30 - 18.30 I F5 debata (možnosť klásť otázky)

19.00 - 21.00 I F5 PRINCIPAL - hlavný večerný program:

P.Kuba, ONN music

Nedeľa:

8.30 - 9.30 I Spoločné raňajky

 

10.15 - 12.15 I F5 BOHOSLUŽBA: 

R.Majer, ONN music

Pre DETI:

Oficiálny Bebe kid´s program:
1.BLOK: sobota 10.00
2.BLOK: sobota 14.00
3.BLOK: sobota 19.00
4.BLOK: nedeľu 10.00

DSC_4375.jpg

Archív

F5 2022 - vyzvaný vyzýva

K čomu vyzval Stvoriteľ človeka? K čomu vyzval Kristus kresťana?

Je to len pre holú existenciu, alebo Jeho vôľa pre prítomnosť a budúcnosť je konkrétna a chce ju mocou Ducha Svätého na tebe vyjaviť.
Máme za to, že kresťan ktorý túto Božiu výzvu prijal a podľa nej koná -jednoznačne svoje okolie inšpiruje, vyzýva ba až v dobrom "provokuje".

Už si prijal Jeho VÝZVY? 

F5 - V jednom Duchu 2023

Sme vyzvaní k životu v jednote │ Milan Presburger , Soyer │ V JEDNOM DUCHU │ F5
Sme vyzvaní k životu v jednote │ Milan Presburger , Soyer │ V JEDNOM DUCHU │ F5
02:11:29
Přehrát video
Nech svet vidí, že to všetko je len o Ňom │ Peter Kuba │ V JEDNOM DUCHU │ F5
01:59:14
Přehrát video
Pod krížom sme si všetci rovní │ Sergej Mereshan │ V JEDNOM DUCHU │ F5
01:21:32
Přehrát video
Keď rodíme jednotu │ Pavol Zsolnai │ V JEDNOM DUCHU │ F5
01:02:33
Přehrát video

Základná myšlienka F5

A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. 14 Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud... Ef 4/11-14

Všimli ste si, že čo kresťan to niečo iné nosí v srdci? Cirkev je veľmi rôznorodá a apoštol Pavol nám konkretizuje istú základnú paletu rozdielnosti. Pavol poukazuje, že v cirkvi sú ľudia ktorí milujú celým srdcom Boha avšak táto láska ich pudí rôznorodo.

Tak napríklad uvádza, že v cirkvi existujú:

1. Pionieri ktorí veria, že Ježiš chce niečo nové založiť, rozšíriť, urobiť

2. Ľudia ktorí strážia čisté evanjelium a veria, že absolutnou Jeho vôľou je naše posvätenie

3.  Akýsi extravagantní kazatelia ktorí tvrdia, že Boh chce naše bohoslužby pod holým nebom

4.  Ľudia ktorí veria, že Boh chce hlboké, úprimné, sebaobetavé vzťahy

5.  Kazatelia ktorí majú strach keď sa nadšenie nepretaví do systematickej viery.

Čo myslíte, čo je z daných túžob skutočne tou ktorá je na Kristovom srdci?

Sme presvedčení, že všetky!

Boh pôsobí túto rôznorodosť lebo chce sa skrze svoj ľud hýbať v tých najrôznejších oblastiach a ak chceme načúvať Jeho srdcu, rásť do zrelosti a dospieť v plnosť Krista potrebujeme byť pod vplyvom toho čo On už pôsobí na Slovensku cez škálu všetkých služobností, naprieč denomináciám. Pretože môžme mať svojho obľúbeného kazateľa, ale práve tí ktorí iné veci nosia na srdci nás majú vyvážiť.

To je dôvod našich konferencií F5. Počuť jednu a tú istú tému z viacerých perspektív osvedčených Božích služobníkov.

Si srdečne vítaní.

bottom of page