top of page

2% 

o.z. O Nás Nejde

Ďakujeme!

Darujte 2 % z vašich daní..

Ak by ste boli ochotní podporiť prácu O Nás Nejde, môžete tak urobiť poukázaním 2 % dane z príjmov. Neplatíte o nič viac, len využívate svoje zákonné právo dať 2 % zo svojich daní. Ako na to?

1.Zamestnanec

 1. Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane".

 2. Následne vyplňte "Vyhlásenie o poukázaní dane". Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

 3. Najneskôr do 30. apríla 2024 doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní dane

2.Fyzická osoba

 1. Vypočítajte si Vaše 2 % z vašej zaplatenej dane. Ak chcete darovať svoje 2 % nejakej organizácii, musí byť táto suma minimálne 3 €.

 2. Priamo v tlačive "Daňové priznanie fyzických osôb" sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa.

 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na jeho podanie (zvyčajne do 31. 3. 2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne daň aj zaplaťte.

Tlačivá:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

3.Právnická osoba

 1. Vypočítajte si 1 % (2 %) z dane príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov. Poukázať môžete aj menej, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby, Časť IV., sú uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane pre jedného prijímateľa. Pokiaľ ich chcete darovať viacerým prijímateľom, vložte do daňového priznania prílohu s identifikačnými údajmi o všetkých prijímateľoch a sumou, ktorú im chce poukázať. 

 3. Vyplnené daňové priznanie doručte v dobe, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov (zvyčajne do 31.3.2024).

 

Upozornenie

 • 1 % dane môže darovať tá firma, ktorá v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Slovenská biblická spoločnosť).

 • 2 % dane môže darovať firma, ktorá v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Slovenská biblická spoločnosť).

 

Tlačivá:
Daňové priznanie právnických osôb

Poznámka:

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete darovať až 3 % z vašej zaplatenej dane. Musíte však získať "Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti" od organizácie, ktorej ste v uplynulom roku pomáhali a priložiť ho k vášmu "Vyhláseniu o poukázaní dane".

Identifikačné údaje:

Názov: O Nás Nejde

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Banícka 252/66 Malachov 974 05

IČO: 50012860

(V prípade otázok nás kontaktujte na onasnejde@gmail.com)

mládež 2020
Prvá mládež - 2016
STARŠÍ
Deti
Newsletter 2% dane – kópia.png
Kotva 1
Kotva 2
bottom of page