top of page

Krátkodobá vízia

"Na ceste do zasľúbenej zeme najskôr treba poraziť Jericho"

Rok Strednej generácie & Nazhromaždienia roztrúseného:

sep. 2017 - aug. 2018

1. Rozbehnúť komunitnú prácu so strednou generáciou na úrovni diskusných evanjelizácií a následných komunitných skupiniek.

2. Cielene prispôsobiť nedeľné Bohoslužby strednej generácií. 

3. Nové zborové priestory, ktoré okrem hlavnej bohoslužobnej miestnosti, budú obsahovať samostatnú miestnosť pre besiedku, ktorá bude fungovať počas nedeľných Bohoslužieb.

4. Cielene zapojiť strednú generáciu do jadra zboru, to znamená do vedenia zboru ONN.

5. Mentorsky oživiť vzťahy s ľuďmi, ktorí odišli od Boha a viac či menej prestali chodiť do zboru.

6. Urobiť hĺbkový feedback existujúcich služieb, dobré podržať, zlé odstrániť a nazhromaždiť roztrúsených.

7. Váhavých pozorovateľov zboru získať pre partnerov vízie a vytvoriť im priestor pre službu.

Minulé roky vízie:

Rok mládeže & stabilizácie novoobrátených

Rozbehli sme aktivity ktoré priťahovali, evanjelizovali a mentorovali mladých: 

1. Rozbehli sme pravidelné mládeže "Youth!" ktoré vedie samostatný tím z mladých.

2. Rozbehli sme každomesačné spoločné mládežnícke stretnutia s príbuznou mládežou iného zboru (AC BB - mládež Update)

3. Stali sme sa plnohodnotným členom regionálnych mládeží Apoštolskej cirkvi.

sep. 2016 - aug. 2017

sep. 2015 - aug. 2016

Rok dorastu &

stabilizácie zboru

Počas letných prázdnin sme evanjelizačne zachytili viacerých dorastencov, ktorých sme následne chceli zastabilizovať:

1. Rozbehli sme dorastenecký Royal Rangers klub

2. Celý zbor sme stabilizovali pravidelnými každotýždennými bohoslužbami, štúdiom základov viery a pouličnými evanjelizáciami.

POZNAJTE NÁŠ TEAM

IMG_0917.JPG
IMG_0913.JPG
25073534_1636982299694374_16225975264388
70246621_10217120537223388_1120210775982
55901975_1149131831927669_70796722765173
55492987_10219023947449871_2590674567290
88069398_3110924048926447_63939758772180
79368359_2925226627496191_71296407549677
Úvodná fotka.JPG

Rasťo

Majer

Campus pastor

Sandy

Majerová

 

Campus pastor

Sisi

Vimpeľová

Youth mládež

Viliam

Mlča

ONN music

Marek

Vimpeľ

Technika

Darina Majerová

Služba skupiniek

Anet Kapinayová

Komunitná práca

Lenka Švajková

Modlitebná služba

Robo & ivka petrilákovci

 

Misia na Ukrajine

bottom of page