top of page

Žijeme spolu

Každá služba v ONN je zabezpečovaná dobrovoľníkmi

- Jeho "učeníkmi" ktorí odovzdali svoj čas

a nasadenie pre Jeho vec!

Koľko vecí sa môže pre Neho narodiť,

keď budeme pre Jeho vôľu

jednotní.

bottom of page