Kto sme?

Kostol 21. storočia

 

PASTORI

Srdečne Vás vítame!

107947814_10221737182074091_1558496405631543098_n.jpg

Veríme v zrozumiteľnú cirkev ľuďom 21 storočia, ktorá zvestuje to dvetisíc rokov staré nemenné evanjelium Ježiša Krista a vstupuje do nových a nových vecí ktoré menia spoločnosť.

Je úplne jedno či si ateista, hľadajúci, pochybovač či dlhoročný kresťan. Je úplne jedno či si mladý alebo starý, bohatý alebo chudobný.

Pridaj sa k nám a spoznávaj živého Boha spolu s nami.

Rasti & Sandy Majerovci

ONN

Toto je ONN

"On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo." Kol 1/18

​O Nás Nejde je miesto pre ľudí všetkých vekových kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, ateistov, kresťanov či inovercov.

Sme evanjelikálnym kresťanským spoločenstvom, ktoré formálne patrí pod Apoštolskú cirkev na Slovensku (ACS).

Veríme v trojjediného Boha Biblie. Ide nám však o viac ako len náboženstvo, chceme Boha poznávať osobne a žiť podľa Jeho príkladu.

Počas bohoslužieb u nás nenájdete organ, ale živá kapela hrá súčasnú hudbu a kázne hovoria do praktického života. To, čomu z hĺbky srdca veríme je, že cirkev je o ľuďoch a nie o budovách. Príď a spoznaj nových ľudí - Tešíme sa na teba! 

 
 

VÍZIA

Naša vízia

"Synchronizovať a uvoľniť
Boží potenciál v ľuďoch"

MISIA

ako náš životný štýl

ZRELOSŤ

ako náš celoživotný proces

MULTIPLIKÁCIA

ako uvoľnenie Božieho potenciálu

Naše hodnoty

HODNOTY

01

Sväto-komerčnosť

Komerčne a sväto komunikované evanjelium 

1.Kor 9, 19-23

02

Najímame pre Božie kráľovstvo

Proaktívna evanjelizácia

Mat 28, 16-20

03

Odvaha

Nehanbím sa za Krista Jeho evanjelium lebo len ono má moc

Luk 9, 26

04

Púšťame a čakáme márnotratných

On je Otec pre marnotratných a my Jeho reprezentujeme

Luk 15, 11-32

05

Len mentorovaný mentoruje

Neveríme na samozvaných

2.Kor 10, 12-13

06

Zborotvornosť

Všetko vychádza a tvorí cirkev ako celok (Jeho telo)

1.Kor 3, 1-9

07

Charakter osvedčuje charizmu

Ľudsky nekvalifikovaný, srdcom kvalifikovaný Dávid ktorý sa stal kráľom

1.Kor 4, 1-2

08

Poupratovaná cirkev

Len všetko na svojom mieste dokáže plnič svoj účel

1.Kor 12, 12-20

09

Robiť chyby je dovolené

Budeme skúšať a hľadať Božie a následne zlé opustíme a Božie zachováme

1.Tes 5/19-21

10

Rozsudzujeme vierou, nie emóciami

To čo vidíme nepopierame, ale tým sa nehýbeme

Mat 14, 22-23

Naše vodcovstvo

 

VEDENIE

Náš tím

277245902_5419498121402350_7813207383326831663_n (2).jpg

Rasti Majer

Startup

Sandy Majerová

Bebe kid´s

Monika Mlčová

Modlitby

Viliam Mlča

ONN music

Ronie Vozárová

Média

 

Náš príbeh

Dnes je to niečo málo cez sedem rokov čo Boh povolal cirkevný zbor ONN k existencií. Tak ako obvykle aj v našom prípade bolo na začiatku Jeho zasľúbenie, povolanie, uschopnenie, zázraky a vernosť.

Keď Boh zakladá kostol - príbeh O Nás Nejde

HISTÓRIA