top of page
Blue Minimalist Concert Promo Facebook Event Cover (1).png
Lineární pozadí abstraktní
319560489_2992485291053507_7999670837521307504_n.jpg

Milý brat/sestra v Kristu

Z hĺbky srdca sa teším, že si prejavil záujem pridať sa a spolupodielať sa na vízií nášho zboru.

Nakoľko veríme v uvedomelý záväzok veríme, že táto stránka ti bude slúžiť na oboznámenie sa s naším zborom.

Čaká ťa 5 lekcií a každá lekcia obsahuje VIDEO + KAPITOLU z časopisu. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať veľmi radi sa s tebou stretneme alebo si tebou zatelefonujeme. Ak tvoja túžba spolupodieľať sa na ONN po pozretí všetkých 5 lekcií pretrvá - vyplň formulár (na spodku stránky) a veľmi radi si s tebou dáme kávu na náš účet. Tešíme sa na teba - lebo sme presvedčení, že nie náhodou si sa dostal na túto stránku. Nech ťa Boh žehná...

1.Naše D.N.A.

Do akého zboru si sa to "namočil"? :)

Veríme zasĺúbeniam prečo nám dal Boh vzniknúť, veríme víziám, hodnotám a poslaniu ktoré nám Boh dáva na srdce už od samotného začiatku. Apoštol Pavol ako skúsený apoštol hovorí, že jeho duchovné dieťa Timotej je pre neho a Jeho službu výnimočný, pretože nehľadal iba svoje záujmy. Hľadal záujmy Ježiša Krista, tak že verne spolu s Pavlom ako syn s otcom slúžil evanjeliu. Tento postoj v Pavlových očiach Timoteja osvedčoval pretože Timotej tak nežehnal len seba, ale žehnal rôzne cirkevné zbory a aj samotného Pavla. Priateľu, preto vôbec nieje samozrejmosťou tvoja túžba slúžiť spolu s nami Ježišovi Kristovi. Vážime si ju, tešíme sa z nej a modlíme sa modlitbou Ježiša Krista:

Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa; 21 aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. 22 A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno“

Ján 17/20-22

Otázka z lekcie: Poznáš a stotožňuješ sa s víziou zboru?
Odpoveď partnerov vízie: Nielen poznáme, ale chceme sa na nej podieľať a rozvíjať ju

2.Náš príbeh

Zbor ktorý snívame (úryvok z lekcie)

Predstavte si budovu ako ASKO, tisíc návštevníkov na nedeľných bohoslužbách. Multiplikačné služby ktoré sa budú dotýkať ľudí v meste a budu prinášať Kristov dotyk. Zbor ktorý má svojich zahraničných misionárov ktorí sú iní ako len bežní misonári „fotiek“. Misionárov zlomených, zapálených, zrelých a jasne povolaných. Predstavte si založené ďalšie veľké zbori v okresných mestách a silné dedinské stratup fronty ako bunky našej klutúry medzi ľuďmi pre Boží dotyk.Predstavte si službu pre závislých. Detský domov, dom seniorov. Predstavte si modernú evanjelizačnú kaviareň kde sa zastaví hocikto z ulice a kde môže prebiehať najrôznejšie debaty o výchove detí.

„Koľko vecí sa môže narodiť ak budeme pre Božiu vôľu jednotný?“ R.M.

Otázka z lekcie: Poznáš , uvedomuješ si a vnímaš Biblický text skrze ktorý Boh povolal ONN k životu?
Odpoveď partnerov vízie: Nielen ho poznám, ale plne mu verím pre naše spoločenstvo

3.ONN ako rodina

Cirkev je rodina (úryvok z lekcie)

 Biblia prirovnáva cirkev k duchovnej rodine. A tak ako štandartnej tak aj v tej duchovnej každý člen má rovnakú plnohodnotnú rodinu, napriek tomu, že v praxi nie každý má v danej rodine rovnakú rolu. Aj cirkev obsahuje Duchovných otcov, matky, starých otcov a staré mamy. Obsahuje dospelých mládež, teenegerov, deti či novorodencov. Každá rola má svoje úlohy, práva a povinnosti. Zároveň žiadna rola v rodine nieje statická a osvedčenosťou sa mení.

Otázka z lekcie: Vnímaš ONN bohoslužbu ako miesto kde sa synchronizuješ s celou rodinou?
Odpoveď partnerov vízie: Áno a chcem byť ich aktívnou súčasťou aj keby mi na záhrade traktori padali :)

4.Život v ONN

Cirkev je viac ako človek - rovnako ako dom je viac ako tehla

Je milión dobrých možností ktoré môžeme v rovnaký čas robiť, kázať, študovať a kochať sa v nich. Avšak ak ich ako zbor budeme robiť spontánne nikdy sa spoločne nestretneme. Ak sa spoločne nestretneme aká bude naša jednota v Kristovi pre Božiu vôľu? Žiadna. Žiadna jednota, žiaden konkrétny výtlak služby len zasnívaný individualizmus.

 

"Koľko vecí sa môže pre Neho narodiť, keď budeme pre Jeho vôľu jednotní?" R.M.

Otázka z lekcie: Chápeš ONN ako Boží dom kde odovzdávaš Bohu svoje desiatky?
Odpoveď partnerov vízie: Je to pre mňa samozrejmosť pretože chápem, že ONN je miesto kde sa duchovne o mňa stará, kde sa spolupodielam na vízií, službách a kde dôverujem vedeniu, že iba osvedčených
(nie samozvaných) služobníkov vysielajú.

5.Dobrovoľný záväzok

Osvedčný služobník (úryvok z lekcie)

Osvedčený jednoducho nielen hovorí o „činení učeníkov", ale sám ich má. Osvedčený človek nielen má učeníkov, ale má ich duchovne zdravých, zrelých a samostatných. Inými slovami tvoji učeníci hovoria o tvojej osvedčenosti tak, ako tvoje deti hovoria o tvojej výchove. Vždy však platí, že 100%centná úspešnosť neexistuje.

Ale je rozdiel mať učeníkov ako zákoníci (Mat 23, 14) a učeníkov novej zmluvy (2.Kor 3, 1-6).

Otázka z lekcie: Chceš byť partner vízie? Zaväzuješ sa byť aktívnou súčasťou na F5, či všetkých stretnutí pre partnerov vízie?
Odpoveď partnerov vízie: Teším sa na to. A stretnutia F5 beriem z pochopenia ako funguje zbor záväzne.

Prihláška:
Chcem sa stať partnerom vízie
Poznáš a stotožňuješ sa s víziou ONN?
Vnímaš ONN bohoslužbu ako miesto kde sa synchronizuješ s celou cirkvu?
Ako partner vízie budeš aktívnou súčasťou F5 a stretnutí PV?
Chápeš ONN ako Boží dom kde odovdávaš svoje desiatky?

Ďakujeme ze tvoj prejavený zájem - radi ťa budeme kontaktovať s osobným stretnutím :)

bottom of page