top of page
Žárovky

33x33

KAMPAŇ_33X33.png
Kotva 1

33x33 VIEROU K JEHO ZASĽÚBENIAM


" Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. 8 Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok,
2.Korintským 9/7-8

Evanjelizačné komunitné centrum

350€/mes.

family.png
budova sive.png

10€

Nakoľko veríme v efektívnu evanjelizáciu, veríme, že Boh nás nasledujúci rok vedie vykročiť smerom k založenia komunitného centra. Dôvody prečo, sú nasledovné:

1. Máme z predošlých evanjelizácií množstvo zasiahnutých, nakontaktovaných ľudí, ktorým chýba to podstatné, celým srdcom sa rozhodnúť ísť za Kristom. Veríme, že práve tento intenzívny druh evanjelizácií cez vzťahy bude pre mnohých kľúčový.

2. Začiatkom októbra začíname dobrovoľnícky program JUXY (stáž), kde budeme mať 5 dobrovoľníkov, ktorí budú mať možnosť sa komunitnému centru viac-menej systematicky venovať.

3.Viacej ľudí v zbore je nastavených slúžiť evanjelizačne, avšak s väčším efektom ako doteraz. Uvedomujúc si, že najefektívnejšia evanjelizácia je kombinácia vzťahov s jasným posolstvom evanjelia.

Ako by komunitné centrum fungovalo?

*Komunitné centrum O Nás Nejde bude fungovať v terajších priestoroch zboru ONN, a tak bude priamo prepojené ako súčasť nášho zboru, bude v priamej blízkosti ľudí na sídlisku Sásová (20 000 ľudí).

*Daná miestnosť sa prerobí na kaviarenský štýl s tým, že sa bude dať jednoducho prispôsobiť všetkých aktivitám, ktoré v nej budú prebiehať.

Stratégia komunitného centra:

*Stratégia aktivít bude zahrnutá do troch koreňov - dorast, mládež, stredná generácia.

Všetky aktivity musia priamo prameniť z daných koreňov (priorít).

Len pre ilustráciu: mládež popri svojich pravidelných stretávaniach sa, bude mať aktivitu doučovania gitary, alebo dorastenci sa budú popri dorastoch stretávať aj na doučovaní či spoločenských hrách.

*Takisto pravidelne dva dni do týždňa v týchto priestoroch bude fungovať dobrovoľnícky program JUXY (stáž).

*V tomto celkovom nastavení tak naše komunitné centrum bude spočiatku zahŕňať nasledujúce aktivity: mládež Youth,

dorast Seeker,

štúdiá Biblie,

evanjelizačné komunitné diskusie,

výučbu gitary, doučovanie angličtiny,

dobrovoľnícky program JUXY...

Veríme, že Boh nás vedie vykročiť vierou do tohto atypického komunitného centra pre spasenie, zrelosť novoobrátených a možnosti multiplikácie mnohých ľudí.

Kampaň 33x33 nám to priamo umožní - Ďakujeme

IMG_0490.JPG

Bohoslužobné priestory

little-church.png

300€/mes.

10€

Nakoľko sme našu bohoslužobnú miestnosť skoro celú naplnili a už viac ako rok hľadáme naše nové priestory, veríme, že Boh nás volá nájsť si nové priestory na nedeľné bohoslužby.

V priebehu posledného roka sme mali štyri pokusy získať nové priestory, ktoré by sme vedeli využívať 24/7.

 

Po intenzívnych modlitbách rozlišujeme našu situáciu nasledovne.

Chceme si prenajať miestnosť len na nedeľné bohoslužby a cez týždeň intenzívne rozbehnúť zborové komunitné centrum ako nástroj efektívnej služby.

Tieto bohoslužobné priestory by sme zároveň posunuli viac do Banskej Bystrice. Je faktom, že návštevnosť nových rodín, pravidelných návštevníkov je veľmi pestrá (Zvolen, Brezno, Radvaň, Fončorda), zo Sásovej však máme prevažnú väčšinu mladých a neobrátených.

Nakoľko ako zbor od svojho začiatku veríme, že sme tu nielen pre Sásovú, ale pre celý región a banskobystrický kraj a tak sa chceme posunúť v pred.

 

O aké priestory by sa jednalo?

Radi by sme si každú nedeľu na 3 hodiny prenajímali Divadlo Štúdio tanca, a to z nasledujúcich dôvodov: 

1. Tieto priestory sú voľné každú nedeľu

2. Kapacita miest je od 50 - 120 ľudí. To by pre nás znamenalo, že by sme sa tam ako menšie spoločenstvo úplne "neutopili", zároveň by sme mohli mať niekoľko rokov priestor na rast.

3. Divadlo disponuje aparatúrou - preto by sme ako spoločenstvo boli odbremenení od nosenia aparatúry a zdĺhavých príprav pred každou bohoslužbou. Rovnako by sa naša aparatúra mohla naplno využívať v našom komunitnom centre.

4. Rovnako má divadlo krásnu kaviarničku, priestor pre plnohodnotnú besiedku a parkovacie miesta pre bohoslužby, ktoré budú aj pre nových, neveriacich návštevníkov nepôsobiť "odpudivo", ale práve naopak útulne.

 

Sme presvedčení, že tento krok nám umožní rásť, zničí bariéry pre mnohé rodiny, ktoré by sa k nám radi pridali. Zefektívni našu službu bohoslužieb, ale aj možnosti mať zborové komunitné centrum.

Kampaň 33x33 nám tento krok viery naplno umožní - Ďakujeme

380€/mes.

Kazateľská rodina

parents.png
web foto11-1_edited.png

10€

O Nás Nejde od svojho začiatku (3roky) nebolo nijak finančne dotovaná a rovnako tomu nebolo ani pri zakladateľskom manželskom páre Majerovcov.

Boh sa však staral o všetky potreby zázračne cez finančných partnerov, ktorí pravidelne posielajú svojich 10 - 30€ mesačne na účet zboru. Takýchto finančných partnerov máme momentálne viacero a sme za každého jedného úprimne Bohu vďační.

Rovnako sa Boh hojne o nás postaral cez štedrý bratislavský zbor BCC, ktorý nám neraz finančne pomohol formou niekoľkých, pre nás značne citeľných, dotácií. Rovnako sme Bohu nesmierne za tento zbor vďační.

 

Prvé roky Sandy a Rasti tak nemali najjednoduchšie, keď sa im kombinovalo štúdium vysokej školy (aj obdobie štátnic), zakladania zboru (balík služieb, mentoringu a nedieľ) a práce na ich obživu.

Rasti tak pracoval ako sieťotlačiar, predavač (brigáda), realitný maklér (živnosť) a to až do apríla 2018, kde vykročil vierou a začal sa venovať zakladaniu zboru naplno spolu so Sandy.

Momentálne žije z finančnej podpory ľudí, ktorým Boh zlomil srdce a mesačne sa podieľajú na jeho minimálnej mzde 380€.

Veríme, že naše predošlé obdobie bolo a je Božou výchovou pre nás ako rodinu, či jednotlivcov. Dôverujeme však Bohu, že On nás chce mať naplno v službe, aby sme tak mohli prinášať väčšiu kvalitu zboru, a to v oblasti jeho progresu, starostlivosti o služobníkov, novoobrátených či každého člena zboru.

Kampaň 33x33 nám tak pomôže v tejto našej úprimnej snahe Jemu slúžiť naplno vo všetkej bázni pred Ním - Ďakujeme

Misia na Ukrajine

100€/mes.

parents.png
IMG_0438_edited.jpg

3€

Robo a Ivka Petrilákovci sú dlhodobou súčasťou nášho zakladania zboru, a pre nás ako novovznikájúci zbor je len obrovskou radosťou a privilégiom byť pri celom procese ich vyslania na misu do Ukrajiny. Nakoľko sa chceme ako zbor na ich vyslaní aj aktívne zapojiť, radi by sme sa finančne, ale aj mentorsky podielali na všetkom čím ich Boh vedie a bude viesť.

Robo a Ivka sa aktuálne nachádzajú v procese prípravy na misiu. Cez dobrovoľnícky program JUXY si nastavujú potrebnú víziu a ciele a Boh to celé jednoznačne potvrdzuje: 

 

".. máme naozaj veľa svedectiev. Sme radi, že nám po modlitbe daroval skúsených mentorov v misii – Joja a Bohúnku  Brenkusových.

Budujeme 6 podporných tímov – morálny, logistický, finančný, modlitebný, komunikačný a pomocný pri návrate. Zároveň veľmi silne vnímame, že sa nejedná o nejakú našu individuálnu „akciu“. Misia je vecou cirkvi a my sme len jeden článok v tomto procese. Rovnako dôležitý je článok vysielajúci. Veríme, že Boh chce meniť naše myslenie o misii na Slovensku. Chce, aby sa táto téma znova stala pre nás prioritou číslo jeden. Že po rokoch, keď sme veľa prijímali od iných národov, aj my máme čo dať. Veríme, že sa máme misijne vystierať do ďalších národov. Vtedy, keď budeme zameraní na toto dielo - smerom von, Boh v konečnom dôsledku silno požehná Slovenskú cirkev. Veríme, že medzi nami môže povstať silné misijné hnutie, a práve preto túto tému chceme prinášať medzi naše zbory!" 

Kotva 2
Kotva 4
Kotva 5

"Ste pre nás dar od samotného Hospodina"

                                                                                  Ďakujeme!

Kotva 3

SUMÁR:

350 + 300 + 446,84 + 100 = 1196,84€/mes.

33 x 33 = 1089/mes.

Náklady:

Kampaň:

Poznámka:

1. Prenájom komerčných priestorov BB/Sásová je 650 - 900€/mes. cca 10€/m2

My budeme mať bohoslužobné priestory spolu s priestormi komunitného centra za 650€/mes 

2. Na čistý kazateľský príjem vo výške 380€/mes. je potrebná výška v hrubom 443,84€/mes. 

Nakoľko sa jedná o živnosť poplatok zdravotnej poisťovni momentálne činí 63,84€/mes.

 

PRIDAJTE SA:

Chceli by ste sa pridať do kampane 33x33 a tým sa spolupodielať na tom čo Boh chce medzi nami budúci kalendárny rok konať? 

Svojimi 33€ pravidelne podporíte:

1. Komunitné centrum - lokálnu evanjelizáciu, mentoring

2. Zborové priestory - rozvoj nového zboru (napr. bude môcť mať besiedku..)

3. Zakladateľa zboru - aby mohol  naplno fungovať

4. Misionári na Ukrajine - budete sa spolupodielať aj na medzinárodnej misií

Ako sa zapojiť:

Kampaň 33x33 to je 33 prispievateľov ktorí sa dobrovoľne rozhodli na dobu jedného roka posielať 33€ formou trvalého príkazu na vyššie uvedené účely.

Každý podporovateľ kampane získa:

1. Prístup do uzamknutej časti nášho webu a tak prístup ku kompletnej finančnej správe

2. Každomesačný krátky videonewsletter

3. Špeciálny sympatický hrnček s potlačou povzbudivého biblického veršíka

4. Výročný ONN časopis

5. Možnosť zúčastniť sa akýchkoľvek ONN akcií, aktivít (konferencie F5), zadarmo

Zároveň aby sme vedeli o Vás a byť s Vami v kontakte prosím vyplnte nasledujúci formulár vášho záväzku, za všetko Vám z hĺbky srdca ďakujeme:

 

Názov účtu:
Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Nitra,

zborová stanica ONN Banská Bystrica

Adresa sídla: 
Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra/Staré Mesto,
Slovensko
IČO: 42120071

SK49 1100 0000 0029 4004 2656

Variabilný symbol: 33

Ďakujeme za vašu registráciu. V najbližších dňoch Vás budeme kontaktovať.

MOMENTÁLNY STAV:

Aktuálny stav prispievateľov:

Aktuálna mesačná suma:

 

5 z 33

hľadáme ešte 28 prispievateľov

potrebujeme ešte 924€ 

 

165 €

Zo srdca ďakujeme a niekoľkonásobne Vám všetkým žehnáme!

 

Kotva 7
Kotva 8
bottom of page