2000px-Give_Blood.svg.png

DetoX

DOVOĽ EVANJELIU TRANSOFORMOVAŤ OBLASŤ X


"Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skutkami, 22 teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných, 23 ak totiž vytrváte pevní a stáli vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom." 
Kol 1/19-23

Detox je program, počas ktorého sa môžeš nechať meniť Bohom a dovoliť, aby Tvorca hovoril do tvojho života.

Je to týždeň,

kde máš možnosť sa vhĺbiť do Jeho prítomnosti a Slova,

avšak je to len a len na tebe ako veľmi mu to dovolíš.

Boh ma na Detoxe pozastavil a učil ma nežiť iba v budúcnosti, ale hľadať, vnímať Ho a byť s Ním v prítomnom okamihu. Takto s Ním budovať hlboký vzťah.

Účastník

RASŤO MAJER

Detox bola pre mňa silná skúsenosť. Obzvlášť transformujúci okamih pre mňa bol keď sa ma Boh spýtal otázku "prečo ma hľadáš? prečo to chceš? prečo to robiš?"

Účastníčka

IVANA PETRILÁKOVÁ

SANDY MAJEROVÁ

Účastníčka

Na Detoxe mi Boh poukázal na skutočnosť, že On nereaguje na prázdne náboženské skutky. Hľadí na moje srdce a ak prídem pred Neho bez mojich kalkulácií dá sa mi poznať.

DANIEL GAIDOS

Účastník

Každému, ktorý túži po duchovnom "nakopnutí" odporúčam DETOX. Mne Boh ukazoval, že On nedal Adama do Edenu preto, aby staval mrakodrrapy a rozvíjal služby, ale preto aby mal Adam s Bohom spoločenstvo. Z tohto spoločenstva môžu vzniknúť mrakodrapy a služby no nie sú zámerom ľudskej existencie.

PETRA ŠČEHOVIČOVÁ

Účastníčka

 Detox bolo intenzívny čas s Ním kedy mi ukázal, že On nechce moju dokonalosť, ale moju oddanosť. 

 

INFORMÁCIE:

 

TURNUSY:

DetoX II.
 

POZOR! Po vyplnení formulára a stlačení tlačítka "Registruj sa" treba pár sekúnd počkať kým nevyskočí okno s ďalšími informáciami.

V prípade problémov kontaktujte nás na mail onasnejde@gmail.com.

 

ČÍSLO ÚČTU

len pre registrovaných

 

© 2023 by ONN. Proudly created with o.z. onasnejde