top of page
ONN_edited.png

JEHO UČENÍK XY:


"Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. 20 Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. 21 Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista22 Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. 23 A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo bude so mnou.
Filip 2/19-23

Si už unavený z neefektívnej služby?
Chceš sa zapojiť do niečoho väčšieho a tímového? 
Záleží ti na službe ktorá bežným kresťanom uniká?
Chceš si vyskúšať aké to je pracovať v zbore, ale nikdy si nemal tú možnosť?

Tak možno je to práve pre teba!

Juxy je dobrovoľnícky ročný program kde môžeš byť Bohom transformovaný a transformovať iných.

Je to priestor kde sa dobrovoľne môžeš zapojiť do vízie ONN a zároveň nechať kvitnúť Božiu víziu vo svojom živote.

INFORMÁCIE:

1.     Je to 10 mesačný záväzok dobrovoľnej služby v ONN

2.     Juxy je možné kombinovať s dôležitými povinnosťami (práca, rodina, škola)

3.     Juxy bude prebiehať v ONN zbore 2x do týždňa

4.     Venoval by si sa ONN vízia ale tiež aj svojej dlho vytúženej oblasti (semináre, mentoring, evanjelizácia, skupinky...)

5.     Každý deň by sme mali spoločné raňajky a modlitby a tiež obed

6.     Príprava na konkrétne služby bude spoločná a tiež individuálna

7.     Každý bude mentorovať a bude mentorovaný

Kotva 3

"Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník,

ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 

Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam,

lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi postupovať v bezbožnosti."

                                                                                  2.Tim 2/15-16

Kotva 1

NÁPLŇ PRÁCE:

Náplň Juxy sa delí do dvoch častí- fix a flex. Fix (Fixná časť) je súhrn rôznych služieb, ktorých sa musí dobrovoľník zúčastniť. Sú to povinné aktivity, ktoré sú dôležité buď pre jeho vlastný prínos, zjednotenie tímu, participácia väčšej skupiny. Flex (Flexibilná časť) je súhrn dvoch druhov služieb a to primárna a sekundárna. V celej tejto časti si dobrovoľník vyberá sám svoje aktivity pre ktoré sa zaviaže na celý čas. Sú to buď jemu blízke aktivity alebo aktivity ktoré chce vyskúšať.

Fix

  1. ONN nedeľné bohoslužby

  2. ONN staff

  3. KM Cityleader

  4. Celozborové akcie

 

 

Flex

  1. Primárne: tebou určená aktivita/služba ktorej sa budeš najviac venovať

  2. Sekundárne: tebou vybratá služba buď z existujúcich služieb (Seeker, Youth...), alebo nová ktorú máš na srdci (skupinky, športové stretnutia s neveriacimi, seniori......), ktorej sa budeš tiež záväzne venovať

MIESTO:

Cirkevný zbor O Nás Nejde

Rudohorská 14, 974 11 Banská Bystrica/Sásová
 

Buď si súčasťou alebo nie si,

niečo medzi je len výhovorka, že nie si tomu plne oddaný.

Kotva 2
bottom of page